Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2165/BNN-HTQT năm 2013 thực hiện quy định báo cáo việc sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hàn

Số hiệu: 2165/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 01/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2165/BNN-HTQT
V/v nghiêm túc thực hiện quy định báo cáo ODA

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành Chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA. Theo đó, các Cơ quan chủ quản và chủ dự án phải tuân thủ nghiêm túc quy định chế độ báo cáo. Thời gian gần đây, công tác báo cáo của Bộ không thực hiện đầy đủ do thiếu sự phối hợp từ các đơn vị trong đó có các Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy lợi.

Tại Công văn số 1797/BNN-HTQT ngày 10 tháng 4 năm 2013, Bộ đã nhắc nhở và yêu cầu các Ban quản lý các dự án gửi báo cáo ODA Quý IV/2012 và Quý I/2013, nhưng đến nay các đơn vị chưa báo cáo đầy đủ. Do vậy, Bộ không có đủ thông tin để thực hiện báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gây ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của Bộ.

Để theo dõi và quản lý các chương trình, dự án ODA có hiệu quả và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ:

- Khẩn trương gửi báo cáo định kỳ theo quy định về Bộ (Đối với các đơn vị chưa gửi báo cáo tiến độ thực hiện dự án ODA Quý IV/2012 và Quý I/2013, đề nghị gửi báo cáo trước ngày 04/7/2013);

- Nghiêm túc kiểm điểm các bộ phận liên quan đã không chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo ODA trong thời gian qua.

- Cử cán bộ đầu mối, có trách nhiệm (cung cấp tên và địa chỉ liên hệ) thực hiện đầy đủ báo cáo theo quy định.

Địa chỉ đầu mối ODA của Bộ: Ông Lê Thành Văn, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế (điện thoại 04.38459672 và 0912094125 email: vanlv.htqt@mard.gov.vn).

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc chấp hành yêu cầu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT. (LTV)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2165/BNN-HTQT năm 2013 thực hiện quy định báo cáo việc sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hàn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.312

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39