Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2154/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn áp dụng định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2154/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 08/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2154/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị.

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1133/SXD-KT ngày 30/7/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức dự toán các dịch vụ công ích đô thị theo các Quyết định số 591/QĐ-BXD ; Quyết định số 592/QĐ-BXD ; Quyết định số 593/QĐ-BXD ; Quyết định số 594/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng công bố ngày 30/5/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2014 để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. Theo quy định tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, thì Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và quy định áp dụng định mức, đơn giá, lập và phê duyệt giá dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị tại địa phương. Vì vậy, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định về thời điểm áp dụng các định mức nêu trên đối với các trường hợp nêu tại văn bản số 1133/SXD-KT.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2154/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn áp dụng định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.537

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66