Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2145/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn xác định chi phí tư vấn lập Dự án di dân, tái định cư của các dự án Nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận do Bộ xây dựng ban hành

Số hiệu: 2145/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 21/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2145 /BXD-KTXD
V/v hướng dẫn xác định chi phí tư vấn lập Dự án di dân, tái định cư của các dự án Nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: BQLDA di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 147/CV-BQL ngày 07/8/2015 của Ban Quản lý dự án di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận về việc hướng dẫn xác định chi phí tư vấn lập Dự án di dân, tái định cư của các dự án Nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự án di dân, tái định cư của các dự án Nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 08/6/2015, trong đó có quy định:

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác di dân, tái định cư đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 28/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

- Xây dựng kế hoạch tiến độ về di dân, tái định cư; tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng tại các địa điểm xây dựng khu tái định cư, khu chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, khu tái định canh, khu nghĩa trang thuộc các Dự án điện hạt nhân trước (riêng việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tại các địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 sẽ được chuẩn xác lại kinh phí và tổ chức thực hiện sau khi điều chỉnh quy hoạch địa điểm xây dựng các nhà máy điện hạt nhân được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án thành phần thuộc Dự án di dân, tái định cư theo quy định tại Điều 45 Quyết định số 1504/QĐ-TTg...........

2. Tại Khoản 3 Điều 45 Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 28/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự án đầu tư, thiết kế xây dựng công trình của các dự án thành phần, công trình hạ tầng và tổng dự toán của dự án Di dân tái định cư, nhưng không vượt tổng mức đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với nguồn vốn sử dụng từ ngân sách Trung ương, thực hiện đúng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ”.

3. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2015.

Với nội dung nêu tại mục 1, mục 2, mục 3 nêu trên thì chi phí tư vấn cho bước lập dự án di dân, tái định cư trình Thủ tướng phê duyệt được áp dụng theo Khoản 2 Điều 52 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 (lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi), việc xác định chi phí này được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 25 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015: “ Chi phí công việc tư vấn đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm(%) do Bộ Xây dựng công bố hoặc ước tính chi phí theo công việc tư vấn của dự án, công trình tương tự đã thực hiện hoặc xác định bằng dự toán”; Hiện tại, việc lập dự toán chi phí tư vấn lập Báo cáo đầu tư theo nội dung hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn công bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Ban Quản lý dự án di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Ninh Thuận;
- Lưu: VT, KTXD(Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2145/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn xác định chi phí tư vấn lập Dự án di dân, tái định cư của các dự án Nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận do Bộ xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.470

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104