Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2126/TCT-HT về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2126/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2126/TCT-HT
V/v hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

Ông Trần Văn Tha
Địa chỉ: Tổ 3, Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang

 

Tổng cục Thuế nhận được đơn thư đề ngày 14/5/2008 của ông Trần Văn Tha, địa chỉ tại Tổ 3, Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang hỏi về chính sách hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 5, Điều 2, Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở quy định:

“1. Tuỳ theo điều kiện và khả năng của địa phương, việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở có thể áp dung một trong các hình thức sau đây:

- Tặng nhà tình nghĩa;

- Hỗ trợ kinh phí để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở;

- Hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền sử dụng đất khi bán nhà của Nhà nước hoặc khi giao đất làm nhà ở;

- Các hình thức hỗ trợ khác.

...

5. Trong trường hợp một người thuộc nhiều diện ưu đãi, được xét hỗ trợ để cải thiện nhà ở thì căn cứ vào chế độ ưu đãi cao nhất mà người đó được hưởng để hỗ trợ”.

Theo các quy định trên, trường hợp ông Trần Văn Tha là cán bộ tiền khởi nghĩa đồng thời là cha đẻ của liệt sĩ, và ông đã được hưởng hỗ trợ kinh phí bằng tiền để cải thiện nhà ở (mức ưu đãi cao nhất ông Tha được hưởng tại thời điểm xét hỗ trợ để cải thiện nhà ở) thì nay không được xét hỗ trợ lần nữa dưới hình thức hỗ trợ tiền sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để ông Trần Văn Tha được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà;
- Vụ PC;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2126/TCT-HT về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.899
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78