Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2085/TTg-QHQT về việc phê duyệt bổ sung vốn và mở rộng Dự án của Bộ Y tế do Quỹ Toàn cầu tài trợ cho phòng chống HIV/AIDS do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2085/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 03/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2085/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt bổ sung vốn và mở rộng Dự án của Bộ Y tế do Quỹ Toàn cầu tài trợ cho phòng chống HIV/AIDS.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7815/BKH-KTĐN ngày 12 tháng 10 năm 2009 và công văn số 8212/BKH-KTĐN ngày 27 tháng 10 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc điều chỉnh tên Dự án ô “Tăng cường chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động phòng chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng Việt Nam” do Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, Lao và Sốt rét (QTC) tài trợ thành “Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS”; bổ sung mục tiêu, thời hạn thực hiện Dự án đến hết năm 2014 và bổ sung vốn ODA cho Dự án (48.693.061 USD) như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản trên, trong đó:

- Vốn ODA bổ sung cho Dự án thành phần của Bộ Y tế là 40.516.218 USD, trong đó có việc nhập khẩu 13 xe ô tô TOYOTA Prado cho Ban quản lý Dự án thuộc Bộ Y tế và 12 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của các tỉnh, thành phố tham gia Dự án. Vốn đối ứng bằng tiền mặt được bổ sung tương đương 613.062 USD.

- Vốn ODA bổ sung cho Dự án thành phần của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là 8.176.843 USD trong đó có việc nhập khẩu 01 xe ô tô TOYOTA Prado cho Ban Quản lý Dự án thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Vốn đối ứng bằng tiền mặt được bổ sung tương đương 134.050 USD.

2. Vốn đối ứng thực hiện Dự án được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, giao Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh, phê duyệt văn kiện các Dự án thành phần, ký kết bổ sung Thỏa thuận viện trợ Dự án với Nhà Tài trợ và triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ ODA.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2085/TTg-QHQT về việc phê duyệt bổ sung vốn và mở rộng Dự án của Bộ Y tế do Quỹ Toàn cầu tài trợ cho phòng chống HIV/AIDS do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.086

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209