Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1978/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 14/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1978/BNN-KH
V/v báo cáo tiến độ cấp vốn các dự án thuộc Chương trình Giống

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố

 

Để tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện và đề xuất kế hoạch vốn đầu tư trong những năm tiếp theo đối với các dự án thuộc Chương trình Giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn 2011-2015; Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố báo cáo thông tin về các dự án giống theo mẫu sau:

STT

Tên dự án

Số QĐ, ngày tháng phê duyệt dự án

Tổng mức đầu tư được duyệt (Trđ)

Ước thực hiện đến hết năm 2013 (Trđ)

Đề nghị kế hoạch vốn Ngân sách năm 2014 (Trđ)

Tổng số

Vốn ngân sách

Vốn tự huy động

Tổng số

Vốn ngân sách

Vốn tự huy động

Sự nghiệp

Xây dựng cơ bản

Sự nghiệp

Xây dựng cơ bản

Sự nghiệp

Xây dựng cơ bản

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ tổng hợp những dự án có đủ các thông tin như bảng trên gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để cân đối vốn cho kế hoạch năm 2014.

Đề nghị các Bộ và Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ Kế hoạch - đơn vị được Bộ giao thường trực Chương trình giống. Email: khanhvq.kh@mard.gov.vn; Fax: 0438233811) trước ngày 15/7/2013 để kịp tổng hợp. Báo cáo cần ưu tiên những dự án đang được ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư từ năm 2013 trở về trước nhưng chưa hoàn thành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1978/BNN-KH ngày 14/06/2013 báo cáo tiến độ cấp vốn các dự án thuộc Chương trình Giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.676

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74