Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 188/CP-QHQT về việc trả nợ Liên bang Nga theo Nghị định thư năm 1996QHQT do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 188/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 29/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 188/CP-QHQT
V/v trả nợ Liên bang Nga theo Nghị định thư năm 1996QHQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2000

 

Kính gửi

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 732 BKH/TMDV, ngày 02 tháng 02 năm 2000), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1- Đồng ý việc tiếp tục giao hàng trả nợ cho Liên bang Nga theo Nghị định thư về hợp tác kinh tế - thương mại năm 1996 ký ngày 7 tháng 4 năm 1997 với khối lượng còn lại là 30,5 triệu Rúp chuyển nhượng và 2,92 triệu đôla Mỹ.

2- Các doanh nghiệp đã được giao chỉ tiêu bằng cách phân bổ tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu còn lại (8,1 triệu RCN)

3- Đối với nhóm hàng hóa giao theo phương thức đấu thầu (22,4 triệu RCN và 2,92 triệu USD):

- Hủy bỏ kết qủa đấu thầu trước đây.

- Chuyển 9 triệu RCN (8 triệu RCN hàng may mặc, và 1 triệu RCN khăn bông) sang trả nợ bằng thịt đông lạnh và sản phẩm thịt và giao cho Tổng công ty chăn nuôi thực hiện, như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công văn số 288/BNN-HTQT ngày 24 tháng 01 năm 2000.

- Số còn lại (13,4 triệu RCN) và 2,92 triệu USD giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng với Bộ Tài chính, Bộ Thương mại phân bổ cho các doanh nghiệp theo các nguyên tắc của Nghị định 40/CP ngày 3 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về trả nợ nước ngoài bằng hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ.

4- Bộ Tài chính bố trí bổ sung ngân sách năm 2000 để trả số nợ còn lại của nghị định thư năm 1996 và ban hành tỉ giá trần phù hợp với tình hình hiện tại để các doanh nghiệp trong nước có thể thực hiện việc giao hàng và tiết kiệm tối đa cho Ngân sách Nhà nước.

5- Các doanh nghiệp hai nước có thể tự thỏa thuận ký hợp đồng hoặc thông qua đầu mối cho từng mặt hàng hay lô hàng; cũng như thỏa thuận chuyển đổi mặt hàng trên cơ sở bảo đảm mức tỉ giá thanh toán do Bộ Tài chính quy định.

6- Thời gian thực hiện việc trả nợ cho Nga là đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2000.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TTCP và PTT Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Mạnh Cầm,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các vụ KTTH, TH
- Lưu: QHQT (2b), VT;

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Mạnh Cầm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 188/CP-QHQT về việc trả nợ Liên bang Nga theo Nghị định thư năm 1996QHQT do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.925
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78