Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1808/BTC-HCSN hướng dẫn thời hạn giải ngân kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1808/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 01/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1808/BTC-HCSN
V/v hướng dẫn thời hạn giải ngân kinh phí CTMTQG năm 2012

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 07/11/2012 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2012, trong đó nêu “vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình MTQG) năm 2012 cho phép giải ngân đến 31/03/2013”;

Bộ Tài chính đã có công văn số 486/BTC-ĐT ngày 10/01/2013, số 17024/BTC-ĐT ngày 06/12/2012; trong đó hướng dẫn được phép kéo dài thời hạn giải ngân vốn đầu tư thuộc các Chương trình MTQG năm 2012 đến hết ngày 31/3/2013;

Nội dung hướng dẫn về thời hạn thanh toán vốn Chương trình MTQG năm 2012 tại các công văn trên được áp dụng đối với các nội dung chi chương trình MTQG năm 2012 được bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp.

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân để thanh toán kinh phí Chương trình MTQG năm 2012 với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch đến hết ngày 31/3/2013; số thanh toán và tạm ứng sau ngày 31/01/2013 được quyết toán vào niên độ ngân sách 2013.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tài chính, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ I, Vụ PC, KBNN;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1808/BTC-HCSN hướng dẫn thời hạn giải ngân kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.029
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234