Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 18027/BTC-KBNN hỗ trợ khóa sổ cuối năm 2014 trên hệ thống TABMIS do Bộ Tài Chính ban hành

Số hiệu: 18027/BTC-KBNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 11/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18027/BTC-KBNN
V/v hỗ trợ khóa sổ cuối năm 2014 trên hệ thống TABMIS

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Ngành tham gia vận hành hệ thống TABMIS;
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động Thương binh - Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT - TP Hà Nội;
- Kho bạc Nhà nước (Sở giao dịch).

 

Để hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác khóa sổ cuối năm 2014 trên hệ thống TABMIS được thuận lợi, Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) tổ chức Tổ hỗ trợ từ xa phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp nhận và xử lý vướng mắc từ các đơn vị trong quá trình thực hiện quyết toán, khóa sổ, với kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian hỗ trợ:

- Đợt 1: từ ngày 25/12/2014 đến 04/01/2015 (trực hỗ trợ công tác quyết toán, khóa sổ thời điểm 31/12/2014 và trực giám sát hệ thống).

- Đợt 2: từ ngày 26/01/2015 đến 06/02/2015 (trực hỗ trợ công tác quyết toán, khóa sổ thời điểm 31/01/2015 và trực giám sát hệ thống).

- Thời gian trực hỗ trợ ngoài giờ đến 19 giờ 00 hàng ngày, riêng đối với các ngày 30,31/12/2014 và 30,31/01/2015 trực đến 23 giờ 00.

- Ngoài các đợt hỗ trợ cao điểm nêu trên, Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) tiếp tục hỗ trợ từ xa cho đến khi các đơn vị hoàn thành công tác chuyển nguồn dự toán theo quy định.

2. Hình thức hỗ trợ:

- Hỗ trợ từ xa đối với hệ thống TABMIS thông qua các kênh hòm thư điện tử hotrotabmis@vst.gov.vn, hotrotabmis@mof.gov.vn và điện thoại trực tiếp 0466732846 hoặc qua số tổng đài 0462764300 - máy lẻ 88384, 88403, 88171,88323.

- Hỗ trợ từ xa đối với các hệ thống thanh toán, thu ngân sách nhà nước thông qua hòm thư điện tử hotrocntt@vst.gov.vn và điện thoại tổng đài 0462764300 - máy lẻ 88326, 88328, 88327, 88350, 88324, 88330.

3. Tổ chức thực hiện:

- Danh sách Tổ hỗ trợ, thông tin liên hệ và phân công nhiệm vụ cụ thể (chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm).

- Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố làm đầu mối tổng hợp chung báo cáo nhanh hàng ngày về tình hình tiến độ công tác khóa sổ của cơ quan Tài chính và Kho bạc trên địa bàn tỉnh, báo cáo gửi về Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) thông qua hòm thư điện tử hotrotabmis@vst.gov.vn (mẫu báo cáo theo phụ lục 02 đính kèm).

Đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt công tác khóa sổ cuối năm trên hệ thống TABMIS. Trong quá trình triển khai nếu gặp vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Kho bạc Nhà nước để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (b/c);
- Lãnh đạo KBNN (chỉ đạo);
- Các Vụ, Cục thuộc BTC: Vụ NSNN, Vụ HCSN, Vụ ĐT,
 Vụ TCNH và TCTC, Cục TCDN, Cục QLN&TCĐN, Cục KTTC, Cục TH&TKTC;
- Tổng cục Thuế;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục DTQG;
- Các Vụ thuộc KBNN: Vụ KTNN, Vụ KSC NSNN, Vụ THPC;
- Lưu: VT, KBNN

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đại Trí

 

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH TỔ HỖ TRỢ KHÓA SỔ CUỐI NĂM 2014 TRÊN HỆ THỐNG TABMIS
(Kèm theo công văn số 18027/BTC-KBNN ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính)

1. Danh sách cán bộ hỗ trợ thuộc Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước:

TT

Họ và tên

Vai trò

Nhiệm vụ

Điện thoại

Thư điện tử

1. Nhóm phụ trách chung: hỗ trợ, chỉ đạo về cơ chế chính sách, nghiệp vụ

01

Vũ Đức Chính

Tổ trưởng

Nghiệp vụ

0913003046

chinhvd@vst.gov.vn

02

Nguyễn Văn Hào

Tổ phó

0913508062

nguyenvanhao@mof.gov.vn

03

Dương Tiến Dũng

Tổ phó

0913318095

duongtiendung@mof.gov.vn

04

Bùi Tiến Thắng

Tổ phó

0985750356

thangbt@vst.gov.vn

05

Nguyễn Thị Hoài

Tổ phó

0912229224

hoaint@vst.gov.vn

06

Vũ Đức Hiệp

Tổ phó

0904106862

hiepvd@vst.gov.vn

07

Trần Mạnh

Tổ phó

0912212379

hatm@vst.gov.vn

08

Lưu Hoàng

Tổ phó

0913099101

hoangl@vst.gov.vn

1.1. Hỗ trợ các đơn vị: Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Văn phòng Chính phủ; Bộ Nội vụ; Tổng LĐLĐ VN; Đại học QG HN; Ủy ban dân tộc; Bộ Thông tin Truyền thông; Hội Nhạc sỹ VN; Hội cứu trợ trẻ em tàn tật VN; Hội Điện ảnh VN; Bảo hiểm XH VN; Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh; Hội Kiến trúc sư VN; Thành phố Hồ Chí Minh; Điện Biên; Bắc Kạn; Quảng Ninh; Long An; Tiền Giang; Bến Tre; Đà Nẵng; Hà Nội; Hà Giang; Hải Dương; Đồng Nai.

01

Phạm Thị Phương Hoa

Ph trách

Hỗ trợ nghiệp vụ và các chức năng khóa sổ trên TABMIS

0906236945

Hoaptp@vst.gov.vn

02

Lâm Thị Hồng Hạnh

Thành viên

0904336340

Hanhlth03@vst.gov.vn

03

Hà Th Hoa

Thành viên

0904431183

hathihoa@mof.gov.vn

04

Lương Thị Hồng Thúy

Thành viên

0912005470

thuylth@vst.gov.vn

05

Bùi Minh Thu

Thành viên

0975713890

thubm@vst.gov.vn

06

Nguyễn Đình Chiến

Thành viên

0983433085

chiennd@vst.gov.vn

07

Đỗ Huyền Thanh

Thành viên

0983629686

thanhdh@vst.gov.vn

1.2. Hỗ trợ các đơn vị: Bộ Xây dựng; Bộ LĐ TBXH; Bộ Công thương; Bộ GTVT; Kiểm toán nhà nước; Trung ương LM các HT VN; Liên hiệp các hội KH và KT VN; Hội Nhà văn VN; Hội Người mù; Hội Nghệ sỹ sân khấu; Hội bảo trợ NTT, TE mồ côi; Hội Mỹ thuật VN; Hội Người cao tuổi VN; Ninh Thuận; Bình Thuận; Thái Nguyên; Hòa Bình; Bình Định; Phú Yên; Khánh Hòa; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình; Bình Dương; Tuyên Quang; Bắc Ninh.

01

Lê Thị Vân

Phụ trách

Hỗ trợ nghiệp vụ và các chức năng khóa sổ trên  TABMIS

0988837062

Vanlt01@vst.gov.vn

02

Lê Thị Thanh

Thành viên

0915243838

thanhlt@vst.gov.vn

03

Trần Thị Định

Thành viên

0983386166

dinhtt@vst.gov.vn

04

Nguyễn Thị Cẩm Bình

Thành viên

0934606666

binhntc@vst.gov.vn

05

Nguyễn Thị Huyền Trang

Thành viên

0904699522

trangnth07@vst.gov.vn

1.3. Hỗ trợ các đơn vị: Bộ Giáo dục và ĐT; Viện KSND tối cao; Bộ Y tế; VP Quốc hội; BQL KCNC Hòa Lạc; Viện KHCN VN; Viện KHXH VN; Kon Tum; Lâm Đồng; Đắc Nông; Sơn La; Thừa Thiên Huế; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Thái Bình; Nam Định; Lào Cai; Yên Bái; Cà Mau; Bạc Liêu.

01

Tô Kim Hà

Ph trách

Hỗ trợ nghiệp vụ và các chức năng khóa sổ trên TABMIS

0986784060

hatk@vst.gov.vn

02

Hoàng Thị Thu Khanh

Thành viên

0983631568

Viethm@vst.gov.vn

03

Trương Thị Tuấn Linh

Thành viên

0904263600

linhttt@vst.gov.vn

04

Phạm Thị Thu Ngân

Thành viên

0987988946

nganptt01@vst.gov.vn

05

Phạm Thị Hoài

Thành viên

0944948229

hoaipt03@vst.gov.vn

1.4. Hỗ trợ các đơn vị: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Ngoại giao; Ủy ban TƯ MTTQ VN; Trung ương Đoàn TNCS HCM; Thanh tra Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đài Tiếng nói VN; Ban CĐ TW về PC tham nhũng; UB Toàn quốc các Hội VHNT; Hội Cựu TNSP; Hội Khuyến học; Hội Nhà báo VN; BQL Làng VH-DL các dân tộc; Hội nạn nhân chất độc màu da cam; Thanh Hóa; Lai Châu; Ninh Bình; Bà Rịa Vũng Tàu; Quảng Trị; Tây Ninh; Bình Phước; Phú Thọ; Bắc Giang; Lạng Sơn; Vĩnh Phúc; Hưng Yên; Sở giao dịch.

01

Phm Lê Hoài Nam

Phụ trách

Hỗ trợ nghiệp vụ và các chức năng khóa sổ trên TABMIS

0986689779

Namplh@vst.gov.vn

02

Hà Minh Việt

Thành viên

0984532798

vietham@vst.gov.vn

03

Nguyễn Bắc Dũng

Thành viên

0913568985

dungnb@vst.gov.vn

04

Nguyn Thị Bích Hợp

Thành viên

0988907176

hopntb@vst.gov.vn

05

Vũ Hng Phượng

Thành viên

0983890846

phuongvh@vst.gov.vn

1.5. Hỗ trợ các đơn vị: Tòa án nhân dân tối cao; Bộ Kế hoạch và ĐT; Bộ Khoa học và CN; Trung ương HLPPN VN; Trung ương hội nông dân VN; Hội cựu chiến binh VN; Thông tấn xã VN; Đại học QG TP HCM; Ủy ban sông Mê Kông; Tổng hội y học VN; Đài truyền hình VN; Hội đông y VN; Hội Văn nghệ dân gian; Hội Chữ thập đỏ; Đắk Lắk; Cao Bằng; Gia Lai; Hải Phòng; Hà Nam; Trà Vinh; Vĩnh Long; Đồng Tháp; An Giang; Kiên Giang; Cần Thơ; Sóc Trăng; Hậu Giang.

01

Lương Đình Mạnh

Phụ trách

Hỗ trợ nghiệp vụ và các chức năng khóa sổ trên TABMIS

0968144463

manhld@vst.gov.vn

02

Nguyễn Thị Hin

Thành viên

0904247674

hiennt@vst.gov.vn

03

Phạm Thị Phương Thủy

Thành viên

0982636666

thuyptp@vst.gov.vn

04

Hoàng Cúc Phương

Thành viên

0986118639

phuonghc@vst.gov.vn

05

Nguyễn T Phương Huyền

Thành viên

0904782999

huyenntp@vst.gov.vn

2. Nhóm phụ trách chung: Hỗ trợ, chỉ đạo về ứng dụng, giám sát hiệu năng hệ thống, hạ tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu, hạ tầng truyền thông, ngắt chuyển hệ thống

01

Bùi Thế Phương

Tổ trưởng

Kỹ thuật

0912179075

phuongbt@vst.gov.vn

02

Nguyễn Tuấn Anh

Tổ phó

0913519787

anhnt@vst.gov.vn

03

Nguyễn Minh Hải

Tổ phó

0912017810

hainm@vst.gov.vn

2.1. Hỗ trợ hạ tầng truyền thông

01

Phạm Huy Sơn

Phụ trách

Mạng, HTTT KBNN

0983888980

sonph@vst.gov.vn

02

Dương Đức Cường

Thành viên

0978450482

cuongdd02@vst.gov.vn

03

Vũ Tun Trung

Thành viên

0986457986

trungvt@vst.gov.vn

04

Phm Thị Oanh

Thành viên

0948964868

oanhpt01@vst.gov.vn

05

Nguyễn Thị Luyến

Thành viên

0974470710

luyennt04@vst.gov.vn

06

Nguyễn Việt Phương

Thành viên

0915115990

phuongnv03@vst.gov.vn

07

Nguyễn Quốc Quỳnh

Thành viên

Mạng, HTTT BTC

0983802005

nguyenquocquynh@mof.gov.vn

08

Vũ Huy Cường

Thành viên

0915638133

vuhuycuong@mof.gov.vn

2.2. Hỗ trợ kỹ thuật về hạ tầng và cơ sở dữ liệu

01

Hồ Đức Hnh

Ph trách

Cơ sở dữ liệu

0912388515

hanhhd@vst.gov.vn

02

Phm Hải Thái

Thành viên

0913515131

thaiph@vst.gov.vn

03

Cao Thị Xuyên

Thành viên

0983540929

xuyenct@vst.gov.vn

04

Nguyễn Thị Hạnh

Thành viên

Unix, SAN, Tape

0902244848

Hanhnt07@vst.gov.vn

05

Nguyễn Công Minh

Thành viên

0976515459

minhnc@vst.gov.vn

06

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Thành viên

0983112638

Tuntc04@vst.gov.vn

07

Đỗ Trọng Minh Hoàng

Thành viên

0962858089

Hoangdtm01@vst.gov.vn

08

Lê Xuân Biên

Thành viên

0934297288

bienlx01@vst.gov.vn

09

Phm Viết Phan

Thành viên

Intranet, Windows

0913383606

phanpv@vst.gov.vn

10

Nguyễn Văn Tuyn

Thành viên

0948161239

Tuyennv04@vst.gov.vn

11

Nguyễn Khắc Tiệp

Thành viên

0912488438

Tiepnk01@vst.gov.vn

12

Đào Đức Cường

Thành viên

0912634300

cuongdd@vst.gov.vn

13

Bùi Thị Tố Trang

Thành viên

0982962019

trangbtt@vst.gov.vn

14

Bùi Thị Thu Hương

Thành viên

0914030987

huongbtt02@vst.gov.vn

2.3. Hỗ trợ đảm bảo kỹ thuật

01

Trịnh Văn Quang

Phụ trách

Đảm bảo kỹ thuật

0913393941

quangtv@vst.gov.vn

02

Nguyễn Anh Vinh

Thành viên

0989318915

vinhna@vst.gov.vn

03

Hoàng Thăng Long

Thành viên

0904196276

longht@vst.gov.vn

04

Đỗ Quang Nam

Thành viên

0914989484

namdq@vst.gov.vn

05

Phạm Quang Hiếu

Thành viên

0915342309

hieupq@vst.gov.vn

06

Nguyễn Sơn Tùng

Thành viên

0904606055

tungns01@vst.gov.vn

07

Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên

0904145050

tuanna01@vst.gov.vn

08

Nguyễn Quốc Bảo

Thành viên

0915869698

baonq01@vst.gov.vn

2.4. Hỗ trợ hệ thống TABMIS, xử lý trung tâm, danh mục dùng chung

01

Dương Văn Tun

Phụ trách

Hỗ trợ người sử dụng hệ thống TABMIS và Xử lý trung tâm

0912725779

tuandv@vst.gov.vn

02

Phạm Thanh Ngân

Thành viên

0987757098

nganpt01@vst.gov.vn

03

Tạ Thị Thu Hà

Thành viên

0978649664

hattt@vst.gov.vn

04

Phạm Thị Ánh Nguyệt

Thành viên

0986068120

nguyetpta@vst.gov.vn

05

Nguyễn Văn Khoa

Thành viên

0906164488

khoanv01@vst.gov.vn

06

Vũ Thị Hương Giang

Thành viên

0985695245

giangvth01@vst.gov.vn

07

Nguyễn Duy Long

Thành viên

0905608733

Longnd02@vst.gov.vn

08

Trần Thượng Dương

Thành viên

Danh mục dùng chung BTC

0985520085

tranthuongduong@mof.gov.vn

2.5. Hỗ trợ hệ thống thanh toán song phương, thanh toán điện tử, liên ngân hàng, thu ngân sách nhà nước

01

Lê Quang Tôn

Phụ trách

Hỗ trợ người sử dụng hệ thống thanh toán

0989285398

tonlq@vst.gov.vn

02

Phạm Quang Huy

Thành viên

0985152468

huypq@vst.gov.vn

03

Nguyễn Kim Thắng

Thành viên

0914567895

thangnk@vst.gov.vn

04

Đới Thùy Dung

Thành viên

0948323436

dungdt09@vst.gov.vn

05

Nguyễn Thị Đào

Thành viên

01262185321

daont10@vst.gov.vn

06

Vũ Thị Thủy

Thành viên

0936695131

thuyvt09@vst.gov.vn

07

Phạm Thị Quyên

Thành viên

0915727909

quyenpt01@vst.gov.vn

08

Phạm Thành Quang

Thành viên

0913368883

quangpt@vst.gov.vn

09

Trịnh Thị Thu Trang

Thành viên

0975645768

Trangttt02@vst.gov.vn

10

Đinh Thị Ngọc Ánh

Thành viên

Hỗ trợ nghiệp vụ

0985276668

anhdtn@vst.gov.vn

11

Đinh Ngọc Linh

Thành viên

0982176982

linhdn@vst.gov.vn

12

Vũ Tuấn Dũng

Thành viên

0912011924

dungvt@vst.gov.vn

13

Phạm Mai Phương

Thành viên

0912153004

phuongptm@vst.gov.vn

14

Nguyễn Phương Hiền

Thành viên

0904160676

hiennp03@vst.gov.vn

15

Nguyn Thúy Cảnh Yến

Thành viên

0989209622

yenntc@vst.gov.vn

16

Trn Quỳnh Trang

Thành viên

0912217348

trangtq01@vst.gov.vn

17

Vương Thị Ngọc Hân

Thành viên

0913598564

hanvtn01@vst.gov.vn

18

Nguyễn Thị Lan Phương

Thành viên

0938412969

phuongntl05@vst.gov.vn

2.6. Giám sát, quản trị vận hành TABMIS và các hệ thống thanh toán, thu ngân sách nhà nước

01

Đ Quang Huy

Phụ trách

Hỗ trợ về kỹ thuật TABMIS, TCS, các hệ thống thanh toán và các giao diện với TABMIS

0904082948

huydq@vst.gov.vn

02

Võ Đại Trung

Thành viên

0903219452

trungvd@vst.gov.vn

03

Vũ Linh

Thành viên

0915326851

linhv@vst.gov.vn

04

Đặng Anh Dũng

Thành viên

0906480084

dungda01@vst.gov.vn

05

Lê Đình Quang

Thành viên

0917369900

Quangld01@vst.gov.vn

06

Nguyễn Thi Minh Phương

Thành viên

01689961163

phuongntm07@vst.gov.vn

07

Trn Tun Anh

Thành viên

0983931954

anhtt@vst.gov.vn

08

Lê Viết Cương

Thành viên

0946119487

cuonglv07@vst.gov.vn

09

Nguyễn Xuân Nam

Thành viên

0986297396

namnx@vst.gov.vn

10

Đặng Việt Cường

Thành viên

0914539550

cuongdv@vst.gov.vn

11

Nguyễn Thế Huynh

Thành viên

0904159958

huynhnt01@vst.gov.vn

12

Lê Hải Hà

Thành viên

0916509891

halh@vst.gov.vn

2.7. Ngắt chuyển hệ thống TABMIS

01

Nguyễn Tuấn Anh

Trưởng nhóm

Phụ trách chung

0913519787

anhnt@vst.gov.vn

02

Phạm Quang Huy

Phó nhóm

Môi trường sản xuất - KBNN

0985152468

huypq@vst.gov.vn

03

Trần Văn Trình

Phó nhóm

Môi trường dự phòng - BTC

0914315304

tranvantrinh@mof.gov.vn

04

Phạm Huy Sơn

Thành viên

Mạng, HTTT, Firewall

0983888980

sonph@vst.gov.vn

05

Dương Đức Cường

Thành viên

0978450482

cuongdd02@vst.gov.vn

06

Vũ Tuấn Trung

Thành viên

0986457986

trungvt@vst.gov.vn

07

Nguyễn Thị Luyến

Thành viên

0974470710

luyennt04@vst.gov.vn

08

Nguyễn Việt Phương

Thành viên

0915115990

phuongnv03@vst.gov.vn

09

Phạm Hi Thái

Thành viên

Cơ sở dữ liệu

0913515131

thaiph@vst.gov.vn

10

Cao Thị Xuyến

Thành viên

0983540929

xuyenct@vst.gov.vn

11

Nguyễn Công Minh

Thành viên

Unix, SAN, Tape

0976515459

minhnc@vst.gov.vn

12

Lê Xuân Biên

Thành viên

0934297288

bienlx01@vst.gov.vn

13

Đỗ Trọng Minh Hoàng

Thành viên

0962858089

Hoangdtm01@vst.gov.vn

14

Phạm Viết Phan

Thành viên

AD, DNS

0913383606

phanpv@vst.gov.vn

15

Nguyễn Văn Tuyn

Thành viên

0948161239

Tuyennv04@vst.gov.vn

16

Nguyễn Khắc Tiệp

Thành viên

0912488438

Tiepnk01@vst.gov.vn

17

Đ Quang Huy

Thành viên

Ứng dụng, giao diện

0904082948

huydq@vst.gov.vn

18

Võ Đại Trung

Thành viên

0903219452

trungvd@vst.gov.vn

19

Vũ Linh

Thành viên

0915326851

linhv@vst.gov.vn

20

Đặng Anh Dũng

Thành viên

0906480084

dungda01@vst.gov.vn

21

Lê Đình Quang

Thành viên

0917369900

Quangld01@vst.gov.vn

22

Nguyễn Thi Minh Phương

Thành viên

01689961163

phuongntm07@vst.gov.vn

23

Trn Tun Anh

Thành viên

0983931954

anhtt@vst.gov.vn

24

Lê Viết Cương

Thành viên

0946119487

cuonglv07@vst.gov.vn

25

Nguyễn Xuân Nam

Thành viên

0986297396

namnx@vst.gov.vn

26

Đặng Việt Cường

Thành viên

0914539550

cuongdv@vst.gov.vn

27

Nguyễn Thế Huynh

Thành viên

0904159958

huynhnt01@vst.gov.vn

28

Lê Hải Hà

Thành viên

0916509891

halh@vst.gov.vn

29

Nguyễn Văn Khoa

Thành viên

Hỗ trợ kiểm thử

0906164488

khoanv01@vst.gov.vn

30

Nguyễn Duy Long

Thành viên

0905608733

Longnd02@vst.gov.vn

31

Dương Văn Tuấn

Thành viên

0912725779

tuandv@vst.gov.vn

2.8. Hỗ trợ Windows, máy trạm TABMIS

 

01

Vũ Tùng Anh

Phụ trách

Windows

0904409323

anhvt05@vst.gov.vn

02

Lê Thi Minh Hương

Thành viên

0987822638

huongltm01@vst.gov.vn

03

Đặng Thị Thúy Hằng

Thành viên

0974080889

hangdtt03@vst.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mẫu báo cáo thời điểm 31/01/2015

TT

Đơn vị

Rà soát, đối chiếu và làm sạch số liệu trước khi khóa s

Xử lý giao dịch dở dang

Chạy chương trình xử lý cuối năm thời điểm 31/12

Đối chiếu số liệu; xử lý nghiệp vụ sau khi chạy XLCK

Tái phân loại

TƯ

Khử s dư âm

Chuyển nguồn

Đảo tái phân loại TƯ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Tên

ĐV

KBNN

 

 

 

 

 

 

 

CQTC

 

 

Không t/hiện

Không t/hiện

 

Không t/hiện

 

Ghi chú việc điền thông tin giữa các cột:

(1) Số thứ tự của các đơn vị trên địa bàn;

(2) Tên của các đơn vị trên địa bàn;

(3) Các nội dung liên quan đến xử lý số liệu cuối năm 31/01 (gồm các điều kiện nghiệp vụ, các điều kiện về rà soát đối chiếu làm sạch số số liệu, các điều kiện về chức năng hệ thống);

(4) Tình trạng xử lý các giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS;

(5) Tình trạng chạy chương trình Tái phân loại tạm ứng (Đã xong/ Được bao nhiêu đơn vị trên tổng số các đơn vị/ Chưa thực hiện/ Gặp vướng mắc về nghiệp vụ hoặc chức năng hệ thống);

(6) Tình trạng chạy chương trình Khử số dư âm (Đã xong/ Được bao nhiêu đơn vị trên tổng số các đơn vị/ Chưa thực hiện/ Gặp vướng mắc về nghiệp vụ hoặc chức năng hệ thống);

(7) Tình trạng chạy chương trình Chuyển nguồn (Đã xong/ Được bao nhiêu đơn vị trên tổng số các đơn vị/ Chưa thực hiện/ Gặp vướng mắc về nghiệp vụ hoặc chức năng hệ thống);

(8) Tình trạng chạy chương trình Đảo Tái phân loại tạm ứng (Đã xong/ Được bao nhiêu đơn vị trên tổng số các đơn vị/ Chưa thực hiện/ Gập vướng mắc về nghiệp vụ hoặc chức năng hệ thống);

(9) Tình trạng thực hiện việc đối chiếu, kiểm tra số liệu sau khi thực hiện các bước xử lý cuối năm thời điểm 31/01.

 

PHU LỤC 02

MẪU BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH XỬ LÝ CUỐI NĂM TRÊN HỆ THỐNG TABMIS
(Kèm theo công văn số 18027/BTC-KBNN ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính)

1. Mẫu báo cáo thời điểm 31/12/2014

TT

Đơn vị

Rà soát, đối chiếu và làm sạch số liệu trước khi khóa s

Xử lý giao dịch dở dang

Chạy chương trình xử lý cuối năm thời điểm 31/12

Đối chiếu số liệu; xử lý nghiệp vụ sau khi chạy XLCK

Tái phân loại

Chuyển nguồn

Đảo tái phân loại

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Tên đơn vị

KBNN

 

 

 

 

 

 

CQTC

 

 

Không t/hiện

 

Không t/hiện

 

Ghi chú việc điền thông tin giữa các cột:

(1) Số thứ tự của các đơn vị trên địa bàn;

(2) Tên của các đơn vị trên địa bàn;

(3) Các nội dung liên quan đến xử lý số liệu cuối năm 31/01 (gồm các điều kiện nghiệp vụ, các điều kiện về rà soát đối chiếu làm sạch số số liệu, các điều kiện về chức năng hệ thống);

(4) Tình trạng xử lý các giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS;

(5) Tình trạng chạy chương trình Tái phân loại tạm ứng (Đã xong/ Được bao nhiêu đơn vị trên tổng số các đơn vị/ Chưa thực hiện/ Gặp vướng mắc về nghiệp vụ hoặc chức năng hệ thống);

(6) Tình trạng chạy chương trình Chuyển nguồn (Đã xong/ Được bao nhiêu đơn vị trên tổng số các đơn vị/ Chưa thực hiện/ Gặp vướng mắc về nghiệp vụ hoặc chức năng hệ thống);

(7) Tình trạng chạy chương trình Đảo Tái phân loại tạm ứng (Đã xong/ Được bao nhiêu đơn vị trên tổng số các đơn vị/ Chưa thực hiện/ Gặp vướng mắc về nghiệp vụ hoặc chức năng hệ thống);

(8) Tình trạng thực hiện việc đối chiếu, kiểm tra số liệu sau khi thực hiện các bước xử lý cuối năm thời điểm 31/12; việc mở kỳ và nhập số liệu phát sinh vào kỳ 01/2015 và kỳ 13/2014

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 18027/BTC-KBNN hỗ trợ khóa sổ cuối năm 2014 trên hệ thống TABMIS do Bộ Tài Chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.081

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113