Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1801/TTg-KTN năm 2016 sửa đổi Khung Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1801/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 11/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1801/TTg-KTN
V/v sửa đổi Khung Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hi Phòng

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (văn bản số 1151/UBND-GT ngày 19 tháng 7 năm 2016), ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 3827/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06 tháng 9 năm 2016), Giao thông vận tải (văn bản số 9189/BGTVT-KHĐT ngày 09 tháng 8 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6321/BKHĐT-KTĐN ngày 15 tháng 8 năm 2016), Tài chính (văn bản số 11659/BTC-QLCS ngày 22 tháng 8 năm 2016), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 6106/NHNN-PC ngày 12 tháng 8 năm 2016 và số 6049/NHNN-HTQT ngày 11 tháng 8 năm 2016) về việc sửa đổi Khung Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh Khung chính sách bồi thường, hỗ trvà tái định cư Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng như ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện theo quy định, bảo đảm không làm tăng Tổng mức đầu tư Dự án./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TN&MT, KH&ĐT, TC, GTVT
;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, QHQT, V.III, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha 30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1801/TTg-KTN năm 2016 sửa đổi Khung Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.746

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178