Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 17794/BTC-ĐT năm 2013 thu hồi khoản vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ năm 2011 bố trí không đúng quy định do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 17794/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 25/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17794/BTC-ĐT
V/v thu hồi các khoản vốn NSNN, vốn TPCP năm 2011 bố trí không đúng quy định.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) Lạng Sơn;
- Kho bạc Nhà nước.

 

1. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: số 2151/TTg-KTTH ngày 16/11/2011 về việc xử lý khó khăn vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP , số 614/VPCP-KTTH ngày 04/02/2012 về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP , số 8333/VPCP-KTTH ngày 18/10/2012 về việc xử lý đề nghị của Bộ Tài chính; căn cứ văn bản số 10064/BKHĐT-TH ngày 30/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thông báo danh mục bố trí kế hoạch năm 2011 không đúng Nghị quyết số 11/NQ-CP của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước thu hồi hoàn trả ngân sách địa phương và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 đã bố trí sai đối tượng quy định theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên (chi tiết theo phụ lục đính kèm công văn này).

2. Trong quá trình triển khai việc thu hồi vốn của các dự án trên, nếu có vướng mắc phát sinh về danh mục dự án, số vốn phải thu hồi, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) có ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để phối hợp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

3. Kết quả thu hồi số vốn đã bố trí sai quy định, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/12/2012 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính, KBNN tỉnh (thành phố)………..;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, Vụ ĐT. (180)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM 2011 KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH
(Phụ lục kèm theo văn bản số 17794/BTC-ĐT ngày 25/12/2012)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình, dự án

Số vốn kế hoạch 2011 thu hồi về NSTW

Ghi chú

1

2

3

4

 

LẠNG SƠN

29.420

 

 

Các dự án bố trí vốn NSTW

29.420

 

1

Tòa nhà XNC cửa khẩu Hữu Nghị

7.800

 

2

Trạm bơm điện cấp nước SXNN cho tiểu khu 1+2 thị trấn Na Dương

2.700

 

3

Đài Phát thanh - truyền hình huyện Bình Gia

2.000

 

4

CT, NC trường THCS DTNT huyện Đình Lập

4.920

 

5

Tôn tạo các điểm di tích của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

790

 

6

Cải tạo, nâng cấp đường Na Sầm - Tân Lang

2.560

 

7

HT đường giao thông nội bộ khu vực cửa khẩu Hữu Nghị

3.800

 

8

Cải tạo, nâng cấp đường Bà Triệu (Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu)

850

 

9

Cấp nước khu vực cửa khẩu Tân Thanh

1.500

 

10

Hệ thống trạm bơm điện Yên Bình - Hòa Bình - Quyết Thắng (*)

 

 

11

Khu tái định cư Đồng Đăng

2.500

 

Ghi chú:

(*) Dự án Hệ thống trạm bơm điện Yên Bình - Hòa Bình - Quyết Thắng có trong danh mục các dự án bố trí vốn NSTW kế hoạch năm 2011 không đúng quy định và phải thu hồi số vốn là 10.674 triệu đồng theo văn bản số 10064/BKHĐT-TH ngày 30/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, tại văn bản số 9032/VPCP-KTTH ngày 09/11/2012 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép tỉnh Lạng Sơn được điều chuyển số vốn 10.674 triệu đồng sang năm 2012 để thanh toán cho dự án Đường Thế Vị - Hòa Sơn - Hòa Lạc, tỉnh Lạng Sơn.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 17794/BTC-ĐT năm 2013 thu hồi khoản vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ năm 2011 bố trí không đúng quy định do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.901
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122