Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1760/BNN-TC thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư từ nguồn kinh phí sự nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1760/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Thanh Huyền
Ngày ban hành: 09/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1760/BNN-TC
V/v thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư từ nguồn kinh phí sự nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô.

Trả lời đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2013 tại công văn số 183/TTr-TTrCĐN-TCKT ngày 15/03/2013, sau khi nghiên cứu hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, có ý kiến như sau:

Về thẩm quyền phê duyệt:

Tại Khoản 2 - Điều 7 của Thông tư số 12/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định: "Thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư", thủ trưởng đơn vị được quyền "phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình (không bao gồm: làm thay đổi kết cấu chịu lực chính của công trình …) có tổng mức đầu tư dưới 2 tỷ đồng." Theo đó, thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư theo đề nghị của Trường tại Tờ trình số 183/TTR-TTrCĐN-TCKT do thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn để đơn vị chủ động triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thanh Huyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1760/BNN-TC thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư từ nguồn kinh phí sự nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.616
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122