Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1727/BTTTT-KHTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 1727/BTTTT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trần Đức Lai
Ngày ban hành: 05/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1727/BTTTT-KHTC
V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 8142/BTC-HCSN ngày 18/6/2012 về việc quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 để thực hiện dự toán được giao theo Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 29/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 540/QĐ-BKHĐT ngày 03/5/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 1222/QĐ-BTC ngày 17/5/2012 của Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012 tiếp tục áp dụng nội dung, mức chi và cơ chế quản lý tài chính theo quy định tại Thông tư liên tịch số 131/2011/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 22/9/2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012 cho đến khi có Thông tư mới thay thế.

Trong quá trình thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở, nếu có vướng mắc, đề nghị của Bộ, ngành, địa phương có văn bản báo cáo kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng vá các Thứ trưởng Bộ TTTT;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chương trình;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chương trình;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chương trình;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ: KHTC, TCCB, KHCN, XB, BC, QLPTTTH&TTĐT, TTĐN, TSVTĐ;
- Lưu: VT, BQLCTMTQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH MTQG ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ
Trần Đức Lai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1727/BTTTT-KHTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.839

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184