Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 16571/BTC-HCSN năm 2014 về chúc thọ, mừng thọ theo Thông tư 21/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 16571/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 14/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 16571/BTC-HCSN
V/v Chúc thọ, mừng thọ theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 28/2/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2011/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi, trong đó quy định mức quà tặng, nội dung, mức chi tổ chức chúc thọ, mừng thọ, bố trí dự toán, trách nhiệm của cáo cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách đối với người cao tuổi tại một số địa phương, việc xét duyệt hồ sơ cho người cao tuổi hưởng chính sách, chế độ; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi còn chưa kịp thời; một số địa phương chưa quan tâm bố trí kinh phí hoặc bố trí kinh phí không đủ để thực hiện chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi.

Thực hiện Thông báo số 385 TB-VPCP ngày 26/9/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; để việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi kịp thời và đảm bảo kinh phí thực hiện, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

1. Chủ động bố trí ngân sách địa phương để Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi.

2. Hội Người cao tuổi và Ban đại diện người cao tuổi các cấp lập danh sách người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi năm sau được chúc thọ, mừng thọ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/6 hàng năm để lập dự toán chi chúc thọ, mừng thọ theo quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh, tổ chức chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi 90 tuổi và từ 100 tuổi trở lên vào dịp đầu năm mới.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Bộ LĐTBXH;
- Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ NSNN; Vụ PC;
- Lưu: VT, HCSN (220b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 16571/BTC-HCSN năm 2014 về chúc thọ, mừng thọ theo Thông tư 21/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.252

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210