Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1562/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án "Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1562/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 01/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1562/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án "Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non" vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7003/BKHĐT-KTĐN ngày 12 tháng 9 năm 2012 về việc phê duyệt danh mục dự án "Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 10729/BTC-QLN ngày 9 tháng 8 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non" trị giá 100,5 triệu USD, với nội dung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính và các cơ quan, hoàn chỉnh văn kiện dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thủ tục cần thiết với WB để đàm phán cho dự án nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, KGVX, KTTH,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). Tr 30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1562/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án "Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.007

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12