Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1556/TTg-KTN về việc áp dụng chính sách hỗ trợ di chuyển tạm đối với hộ tái định cư di chuyển khỏi thị xã Mường Lay do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1556/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 18/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1556/TTg-KTN
V/v áp dụng chính sách hỗ trợ di chuyển tạm đối với hộ tái định cư di chuyển khỏi thị xã Mường Lay

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (tờ trình số 833/TTr-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2008); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6353/BKH-KTNN ngày 01 tháng 9 năm 2008), Tài chính (công văn số 9989/BTC-ĐT ngày 27 tháng 8 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2646/BNN-KTHT ngày 01 tháng 9 năm 2008) về việc áp dụng chính sách hỗ trợ di chuyển tạm đối với hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, di chuyển từ thị xã Mường Lay đến tái định cư tại thành phố Điện Biên Phủ và tỉnh Lai Châu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện hỗ trợ nhà ở tạm đối với hộ từ thị xã Mường Lay di chuyển đến tái định cư tại thành phố Điện Biên Phủ và tỉnh Lai Châu theo đúng quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, bổ sung nội dung hỗ trợ nhà ở tạm vào Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, Công Thương;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1556/TTg-KTN về việc áp dụng chính sách hỗ trợ di chuyển tạm đối với hộ tái định cư di chuyển khỏi thị xã Mường Lay do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.015
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41