Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1541/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 28/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----

Số: 1541/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

Hà nội, ngày 28 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lào Cai

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 189/NHPT.LCA-TH ngày 15/6/2009 của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lào Cai về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nếu hợp đồng Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lào Cai đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định thì những khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2007 trở đi, thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008, văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008, văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 và văn bản số 26/BXD-KTXD ngày 09/01/2009 của Bộ Xây dựng.

Đối với những khối lượng chậm thực hiện do giãn tiến độ theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được điều chỉnh cho tất cả các loại vật liệu tương ứng với khối lượng đó;

Phương pháp, cách thức điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên.

2. Việc thanh toán hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu; nhà thầu chính với nhà thầu phụ thực hiện trên cơ sở khối lượng được nghiệm thu, giá hợp đồng, các điều khoản thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng và các quy định của Nhà nước có liên quan.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lào Cai báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

3. Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản số 1551/BXD-KTXD đến nay vẫn còn hiệu lực đối với các gói thầu, các hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

Căn cứ hướng dẫn trên, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lào Cai tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1541/BXD-KTXD ngày 28/07/2009 về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.286

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.230.180