Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 153/BXD-QLN năm 2018 về miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 153/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hà Quang Hưng
Ngày ban hành: 18/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/BXD-QLN
V/v: miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 5314/SXD-QLN ngày 12/6/2018 của Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn về miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với người khuyết tật. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 59 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì người khuyết tật thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Do đó, thành viên thuê nhà ở cũ (bao gồm người đại diện đứng tên hợp đồng thuê và các thành viên thuê nhà ở) là người khuyết tật thì được miễn, giảm tiền thuê nhà ở theo quy định mà không phân biệt độ tuổi.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời công văn số 5314/SXD-QLN của Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng, đề nghị Sở Xây dựng Thành phố nghiên cứu, thực hiện việc miễn, giảm theo đúng đối tượng quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Hà Quang Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 153/BXD-QLN năm 2018 về miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


377

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171