Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15121/BTC-NSNN về việc hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15121/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 15121/BTC-NSNN
V/v Hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có Văn bản số 2762/UBND-TH1 ngày 25/9/2009 gửi Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Thực hiện Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện rà soát, bổ sung các thủ tục hồ sơ cho các đối tượng theo quy định. Kết quả toàn tỉnh Bắc Kạn có 1.214 đối tượng được rà soát, bổ sung hồ sơ trong đó có 804 đối tượng không đủ điều kiện về thủ tục hồ sơ bị loại khỏi diện được hưởng trợ cấp theo quy định.

Từ thực tế trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã có Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 và Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 về việc thôi thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng kể từ ngày 01/01/2008 đối với 804 đối tượng, trong đó: 769 đối tượng là người hoạt động kháng chiến và 35 đối tượng là con đẻ của người tham gia kháng chiến. Thực tế số đối tượng này phần lớn là các đối tượng rất khó khăn và đã có nhiều đơn, thư gửi đến Ủy ban nhân dân Tỉnh đề nghị xem xét và yêu cầu được chi trả lại chế độ.

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã tổ chức đối thoại trực tiếp với số đối tượng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp tại một số huyện để tuyên truyền, giải thích về chế độ chính sách của Nhà nước, đồng thời tiếp thu ý kiến của các đối tượng để báo cáo, kiến nghị các Bộ, ngành trùn ương xem xét, sửa đổi bổ sung chính sách đảm bảo phù hợp thực tế. Trong thời gian chờ hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về xử lý các vấn đề bất cập khi thực hiện chính sách trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ và Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH  ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và đồng thời để ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 08/01/2009 sử dụng 12.670 triệu đồng từ ngân sách địa phương để chi trả trợ cấp cho 744 đối tượng thôi hưởng chế độ (60 đối tượng đã từ trần trước khi Tỉnh quyết định cho hưởng lại chế độ), trong đó:

- Sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp Tỉnh năm 2009: 8.684 triệu đồng;

- Sử dụng các nguồn khác 3.986 triệu đồng.

Trên cơ sở báo cáo của lãnh đạo Tỉnh với Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng khi đi kiểm tra công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Pắc Nặm (ngày 11 đến 12/7/2009); Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 200/TB-VPCP ngày 15/7/2009 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, trong đó tại Điểm 3a có nêu: “Về đề nghị cấp bổ sung từ ngân sách trung ương số kinh phí (8.684 triệu đồng) Tỉnh đã sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương cho các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ: giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, xử lý”. Tuy nhiên, cho đến nay Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chưa có báo cáo kết quả rà soát về đối tượng thụ hưởng và đề xuất hướng xử lý về vấn đề này.

Mặt khác, tại buổi thảo luận dự toán ngân sách năm 2010, lãnh đạo Tỉnh cho biết: Sau khi thực hiện các nhiệm vụ chi cấp bách phát sinh trên địa bàn tỉnh trong đó có nhiệm vụ chi thực hiện chế độ phụ cấp cho các đối tượng hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nêu trên thì nguồn dự phòng năm 2009 của ngân sách cấp tỉnh còn 720 triệu đồng trong khi từ nay đến cuối năm nhiệm vụ chi đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh và thiên tai của Tỉnh khá nặng nề.

Từ tình hình trên, để tạo điều kiện giúp đỡ Tỉnh có đủ nguồn lực cần thiết trong điều hành ngân sách năm 2009, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ:

- Hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Bắc Kạn 8.684 triệu đồng từ nguồn chi đảm bảo xã hội năm 2009 của ngân sách trung ương;

- Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì rà soát lại đối tượng hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; bố trí kinh phí thực hiện chế độ chính sách và trình Chính phủ sửa đổi bổ sung lại chế độ, chính sách nếu thấy cần thiết.

Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định để làm căn cứ thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Vụ Hành chính sự nghiệp;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15121/BTC-NSNN về việc hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.671

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219