Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15012/BTC-NSNN năm 2018 về tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi bổ sung Quyết định 01/2016/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15012/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15012/BTC-NSNN
V/v tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1314/QĐ-TTg ngày 05/10/2018, theo đó Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chng thiên tai và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát quy định hiện hành về quy trình hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm việc hỗ trợ được kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định.

Để có cơ sở nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg (theo đề cương đính kèm) và đề xuất biện pháp sửa đổi, bổ sung gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ý kiến về nội dung trên xin gửi về Bộ Tài chính trước ngày 12/12/2018 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương (để phối hợp);
- Lưu: VT, NSNN.

KT. BTRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

ĐỀ CƯƠNG

ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH HTRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2016/QĐ-TTG
(Kèm theo Công văn số 15012/BTC-NSNN ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính)

1. Đánh giá về phạm vi được hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Đánh giá các tiêu chí được sử dụng làm căn cứ hỗ trợ và khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện như:

- Công tác thống kê, đánh giá thiệt hại theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Sử dụng các nguồn lực của địa phương (dự phòng ngân sách địa phương, Quỹ phòng, chống thiên tai, Quỹ dự trữ tài chính, nguồn tài chính hp pháp khác) để khắc phục hậu quả ngay sau khi thiên tai xảy ra để ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất

3. Đánh giá về quy trình hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, cụ thể:

- Đối với địa phương: Công tác rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, phần đã khắc phục từ nguồn lực của địa phương, báo cáo và đề xuất hỗ trợ từ ngân sách trung ương gửi cấp có thẩm quyền.

- Đối với Bộ, ngành trung ương: Quy trình tổng hợp thiệt hại của các địa phương, tham gia ý kiến với đề xuất của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Đánh giá về nguyên tắc, các nội dung hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương.

5. Đánh giá công tác báo cáo kết quả phân bổ, sử dụng và quản lý kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách trung ương (nếu có).

6. Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg.

7. Biện pháp để xử lý vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15012/BTC-NSNN năm 2018 về tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi bổ sung Quyết định 01/2016/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.136

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50