Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1476/CN-XDCB-CT của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc bổ sung giá gói thầu xây lắp phòng thí nghiệm môi trường và văn phòng dự án VCEP

Số hiệu: 1476/CN-XDCB-CT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 12/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1476/CN-XDCB-CT
V/v Bổ sung giá gói thầu xây lắp phòng thí nghiệm môi trường và văn phòng dự án VCEP.

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Sở Tài nguyên và môi trường.

 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 613/TT-TNMT ngày 17.11.2005, về việc bổ sung giá gói thầu xây lắp phòng thí nghiệm môi trường và văn phòng dự án VCEP; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung giá gói thầu xây lắp phòng thí nghiệm môi trường và văn phòng dự án VCEP tại văn bản số 1615/CNXDCB-CT ngày 19.11.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá gói thầu sau khi bổ sung là 995.138.000 đồng (chín trăm chín mươi năm triệu, một trăm ba mươi tám nghìn đồng), tăng 113.942.000 đồng so với giá gói thầu tại văn bản số 1615/CNXDCB-CT ngày 19.11.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá trị bổ sung đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 59/QĐ-TNMT ngày 16.11.2005.

- Lý do bổ sung: Bổ sung tăng giá vật liệu và chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

2. Giá thanh toán công trình là giá trị khối lượng thực tế hoàn thành nghiệm thu bàn giao, không vượt giá gói thầu bổ sung đã phê duyệt kể trên./.

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1476/CN-XDCB-CT của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc bổ sung giá gói thầu xây lắp phòng thí nghiệm môi trường và văn phòng dự án VCEP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.228
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154