Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1444/TTg-KTN cơ chế bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án Cảng Hàng không Long Thành 2016

Số hiệu: 1444/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 16/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1444/TTg-KTN
V/v Đề án xây dựng cơ chế đặc thù trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Tờ trình số 6254/TTr-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016) về Đề án xây dựng cơ chế đặc thù trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định cơ chế đặc thù về công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTg, các PTTg;
-
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-
Cục Hàng không Việt Nam;
-
Tng Công ty Cảng hàng không Việt Nam;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, V.III, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1444/TTg-KTN ngày 16/08/2016 về Đề án xây dựng cơ chế đặc thù trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


847

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!