Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14346/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14346/BTC-HCSN
V/v: Bố trí kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi

- Các bộ, ban, ngành đoàn thể, cơ quan trung ương
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa là cuộc vận động mang ý nghĩa chính trị, văn hóa – xã hội rộng lớn, thường xuyên, lâu dài và sâu sắc, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục và thực hiện phát triển văn hóa trong thời kỳ mới, gắn liền với phong trào thi đua yêu nước và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23/12/1999; Quyết định số 639/QĐ-TTg ngày 05/07/2006 và Quyết định số 227/2006/QĐ-TTg ngày 11/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Văn hóa - Thông tin đã ban hành Thông tư số 31/2006/TTLT-BTC-BVHTT ngày 7/4/2006 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí "hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp.

Đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chủ động bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm để đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 31/2006/TTLT-BTC-BVHTT ngày 7/4/2006 của liên Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ NSNN;
- Lưu VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 14346/BTC-HCSN ngày 15/11/2006 của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.308

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!