Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14048/BTC-TCT năm 2013 thời hạn tính phạt chậm nộp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14048/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14048/BTC-TCT
V/v: Thời hạn tính phạt chậm nộp.

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2107/CT-QLCCN ngày 15/5/2013 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về thời hạn tính phạt chậm nộp đối với trường hợp cơ quan thuế cưỡng chế hành chính bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá để thu hồi nợ thuế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 45 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 quy định về thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt như sau: (1) tiền thuế nợ; (2) tiền thuế truy thu; (3) Tiền thuế phát sinh; (4) Tiền phạt.

Tại Khoản 1 Điều 106 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 nêu trên quy định khoản tiền phạt chậm nộp tiền thuế được tính trên số tiền thuế chậm nộp (không bao gồm tiền phạt).

Tại Điểm 13 Mục III Phần B Thông tư số 157/2007/TT-BTC ngày 24/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định về việc chuyển giao tài sản đã kê biên để bán đấu giá như sau:

“13.5. Khi tài sản kê biên đã được chuyển giao cho cơ quan có trách nhiệm bán đấu giá thì thủ tục bán đấu giá tài sản đó được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về bán đấu giá tài sản”.

Tại Điểm 15 Mục III Phần B Thông tư số 157/2007/TT-BTC nêu trên quy định về việc xử lý số tiền thu được do bán đấu giá tài sản kê biên của đối tượng bị cuỡng chế như sau:

"15. Số tiền thu được do bán đấu giá tài sản kê biên của đối tượng bị cưỡng chế được xử lý theo thứ tự như sau:

15.1. Chi trả khoản chi phí cưỡng chế, chi phí bán đấu giá tài sản kê biên tài sản thu được do cá nhân, tổ chức khác đang nắm giữ.

15.2. Nộp số tiền tương ứng số tiền thuế, tiền phạt ghi tại quyết định cưỡng chế vào tài khoản thu Ngân sách Nhà nước hoặc tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế mở tại Kho bạc Nhà nước.

15.3. Hoàn trả lại cho đối tượng bị cưỡng chế (nếu thừa)".

Tại Điểm 2 Mục II Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 16/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế quy định về việc xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế như sau:

"2. Mức xử phạt tiền là 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.

Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế theo quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý của cơ quan thuế, đến ngày người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước ghi trên chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước".

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với trường hợp cụ thể Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa nêu tại công văn số 2107/CT-QLCCN, trường hợp Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cưỡng chế hành chính bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá để thu hồi nợ thuế thì Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa không tính phạt chậm nộp đối với người nộp thuế sau khi đã lập biên bản kê biên tài sản.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC, Vụ QLN&CCNT (TCT);
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (2b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14048/BTC-TCT năm 2013 thời hạn tính phạt chậm nộp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.479

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.27.11