Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1380/VPCP-CN về việc điều chỉnh giá thép do giá vật liệu tăng cao và tiến độ thực hiện Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1380/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  1380/VPCP-CN
V/v Điều chỉnh giá thép do giá vật liệu tăng cao và tiến độ thực hiện Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 577/BGTVT-KHĐT ngày 25 tháng 01 năm 2008, số 942/BGTVT-CGĐ ngày 20 tháng 02 năm 2008), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 962/BKH-KCHT&ĐT ngày 15 tháng 02 năm 2008), của Bộ Xây dựng (công văn số 284/BXD-KTTC ngày 21 tháng 02 năm 2008) về việc điều chỉnh giá thép do giá vật liệu tăng cao và tiến độ thực hiện Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh giá vật liệu cho Nhà thầu xây dựng Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội. Giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm việc điểu chỉnh nêu trên theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 164/TTg-CN ngày 29 tháng 01 năm 2008 về việc điều chỉnh giá và hợp đồng chọn gói.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo quyết liệt để giải quyết dứt điểm tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng của Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 25 tháng 03 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Ban QLDA Thăng Long
(Xóm 2, PLĩnh Nam, Q Hoàng Mai, t/p Hà Nội);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, TH, QHQT, TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3). 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1380/VPCP-CN về việc điều chỉnh giá thép do giá vật liệu tăng cao và tiến độ thực hiện Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.066
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112