Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 138/TTg-QHQT phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Giám sát và đánh giá phục vụ công tác quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Thụy Sỹ tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 138/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 138/TTg-QHQT
V/v phê duyệt dự án HTKT Giám sát và đánh giá phục vụ công tác quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Thụy Sỹ tài trợ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 19/BKH-KTĐN, ngày 04 tháng 01 năm 2010) về dự án hỗ trợ kỹ thuật Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá phục vụ công tác quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá phục vụ công tác quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn – giai đoạn 2 (MESMARD-2)” do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ với các nội dung được nêu tại công văn trên.

Vốn đối ứng trong nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tự bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm của mình.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Thỏa thuận dự án sẽ ký với Chính phủ Thụy Sỹ theo các quy định hiện hành của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế và Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT,QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 138/TTg-QHQT phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Giám sát và đánh giá phục vụ công tác quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Thụy Sỹ tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.548
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.86.231