Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1374/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 25/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1374/QLCL-CL1
V/v ghi mã HS đối với các sản phẩm thủy sản XK vào EU

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng.

 

Trong thời gian vừa qua, liên quan đến việc áp mã HS cho các lô hàng thủy sản phối trộn xuất khẩu vào EU (seafood mix có thành phn là Mực chn/trụng, Bạch tuộc chn/trụng, Nghêu luộc và Tôm trụng), Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã có văn bản hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên Cục vn liên tiếp nhận được văn bản đề nghị của các doanh nghiệp về việc áp mã HS 0307 theo yêu cầu của khách hàng, nhà nhập khẩu. Đ giảm thiểu các văn bản không cần thiết, giảm chi phí phát sinh do việc chờ thống nhất mã HS giữa doanh nghiệp và khách hàng, nhà nhập khẩu, Cục một ln nữa thông báo như sau:

1. Việc áp mã HS 1605 cho sản phẩm thủy sản phối trộn nêu trên căn cứ vào:

- Hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 2533/BTC-TCHQ ngày 14/2/2015 về việc áp mã HS cho một số mặt hàng thủy sản, theo đó các lô hàng thủy sản phối trộn (seafood mix) có thành phần nêu trên xuất khẩu vào EU sẽ được áp mã HS 1605 (văn bản gửi kèm).

- Công thư số Ares (2015) 1308322 ngày 25/3/2015 của Tổng vụ sức khỏe và ATTP DG-SANTE, Ủy ban Châu Âu khẳng định việc áp mã HS 1605 cho mặt hàng thủy sản phối trộn (seafood mix) được đề cập trên (văn bản gửi kèm).

- Thư của Ông Dimitrios VARDAKIS phó trưởng ban A/4, Tổng vụ thuế và Liên minh Hải quan (DG TAXUD), Ủy ban Châu Âu trả lời về việc áp mã HS 1605 cho sản phẩm thủy sản phối trộn được đề cập trên. Theo đó, những sản phẩm phi trộn không phân loại được theo nguyên tắc 3(a), 3(b) sẽ được phân loại theo nguyên tắc 3(c), Mục A, Phần I “Quy tắc chung”, Phụ lục I “Danh mục kết hợp” Quy định EU số 1101/2014 ngày 16/10/2014 (thay thế Phụ lục 1 của Quy định số (EEC) 2658/87 ngày 23/7/1987 của Hội đồng liên minh Châu Âu về Thuế quan, Danh mục thống kê và Biểu thuế quan chung), sản phẩm seafood mix nêu trên sẽ được phân loại vào đầu mục cuối của các thành phn cu thành nên sản phẩm, đu mục 1605 (văn bản gửi kèm).

2. Do đó, đề nghị các Doanh nghiệp nghiên cứu kỹ các quy định nêu trên đ trao đổi thống nhất với nhà nhập khẩu. Cục chỉ xem xét giải quyết đxuất của các doanh nghiệp về việc áp mã HS 0307 cho sản phẩm seafood mix nêu trên trong trường hợp có ý kiến bằng văn bản của Cơ quan thẩm quyền hoc Hải quan nước nhp khẩu chấp thun và giải thích rõ lý do việc áp dụng mã HS 0307.

3. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng chuyển tiếp, phổ biến văn bản này tới các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU trên địa bàn.

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT. Phùng Hữu Hào (để biết);
- Cơ quan Chất lượng Nam bộ, Trung bộ;
- Công ty Huy Nam;
- Công ty Sông Tiền;
- Công ty Tín Thịnh;
- Công ty Thái Bình Dương;
- Lưu: VT, CL1.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1374/QLCL-CL1 ngày 25/05/2015 về ghi mã HS đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU do Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


554

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.56.183