Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13535/BTC-ĐT năm 2014 thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương cho 02 dự án khởi công mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13535/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 25/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13535/BTC-ĐT
V/v thm định ngun vn và phn vốn ngân sách trung ương cho 02 dự án khởi công mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trả lời văn bản số 6112/BKHĐT-KTĐPLT ngày 12/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vn và phần vốn ngân sách Trung ương cho 02 dự án khởi công mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại các văn bản: số 262/BC-UBND và 263/BC-UBND ngày 27/8/2014); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo báo cáo thẩm định của Tỉnh, dự án Trụ sở UBND xã Quang Phong, huyện Na Rì có tổng mức đầu tư là 6,878 tỷ đồng và dự án Trụ sở UBND xã Bình Văn, huyện Chợ Mới có tổng mức đầu tư là 5,961 tỷ đồng. Tỉnh đề nghị nguồn vốn thực hiện 02 dự án trụ sở xã nêu trên từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng theo Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị (trong đó: dự án Trụ sở UBND xã Quang Phong, huyện Na Rì là 6,778 tỷ đồng và dự án Trụ sở UBND xã Bình Văn, huyện Chợ Mới là 5,861 tỷ đồng). Đi với việc hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 không quy định danh mục dự án và mức hỗ trợ vốn cụ thể cho từng dự án.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015, khả năng cân đối ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư Chương tnh phát triển kinh tế - xã hội các vùng trong thời gian tới, nhu cầu vốn của các dự án đang triển khai thực hiện cần được ưu tiên bố trí vốn để xem xét, xác định khả năng cân đối, bố trí vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho tỉnh Bắc Kạn thực hiện 02 dự án trên theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo đúng Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn hp pháp khác tham gia đu tư, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ quy định.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy
ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;
-
Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn;
-
KBNN Bắc Kạn;
-
Vụ NSNN, KBNN;
-
Lưu: VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13535/BTC-ĐT năm 2014 thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương cho 02 dự án khởi công mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.437

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161