Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13459/BTC-TCDT năm 2015 về thực hiện công tác xuất cấp giao nhận hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13459/BTC-TCDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 28/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13459/BTC-TCDT
V/v thực hiện công tác xuất cấp giao nhận hàng dự trữ quốc gia

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Y tế;
- Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;
- UBND các tỉnh, thành phố: Sơn La, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Hòa Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Qung Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nng, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Nông, Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre.

Từ đầu năm 2015 đến nay, đhỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cu nạn, bảo đảm an sinh xã hội, Thtướng Chính phủ đã có các Quyết định giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia xuất cp các mặt hàng được phân công qun lý và giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tiếp nhn, qun lý, phân phối và sdụng hàng dự trữ quốc gia.

Nhìn chung các Bộ, ngành đã thực hiện xut cấp theo đúng danh mục, số lượng các mặt hàng và giao cho các địa phương, cơ quan, đơn vị theo đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, một số Bộ, ngành qun lý hàng dự trữ quốc gia; Ủy ban nhân dân tnh, thành phố sau khi hoàn thành việc xuất cấp, giao nhận hàng dự trữ quốc gia chưa có báo cáo kết quả thực hiện và đánh giá việc sử dụng hàng dự trữ quốc gia theo quy định.

Căn c vào các quy định hiện hành của pháp luật về dự trquốc gia; Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính Quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quc gia (có hiệu lực kể từ ngày 13/02/2014); trong đó quy định cụ thvề quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối và sử dụng hàng dự trữ quc gia xuất đcứu trợ cũng như chế độ báo cáo kết quả xuất cấp, phân phối sử dụng hàng dự trữ quốc gia. Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, Ủy ban nhân dân tnh, thành phố được hỗ trợ hàng từ nguồn dự trquốc gia đkhắc phục hậu quthiên tai, dịch bệnh đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện một số nội dung về công tác xuất cấp, giao nhận hàng dự trữ quốc gia, cụ th như sau:

1. Đối với các Bộ, ngành quản lý dự trữ quốc gia:

- Đề nghị các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia có các văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố về việc đề xuất nhu cầu hỗ trợ hàng dự trữ quốc gia phù hợp theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính.

- Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp, giao hàng dự trquốc gia để cu trợ, trong thời hạn 10 ngày phải tng hợp kết qu thc hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Tài chính (Tng cục Dự trữ Nhà nước), Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp theo dõi quản lý. Mu báo cáo, theo biểu mẫu số 01/BC-THXC tại Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính.

- Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quc gia chủ trì, phi hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tăng cường kim tra công tác xuất cp, giao nhận hàng dự trquốc gia đối với các đơn vị dự trquốc gia, các địa phương nhận hàng thuộc bộ, ngành mình qun lý đảm bảo việc sử dụng hàng dự trquốc gia đúng mục đích và hiệu quả.

2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố được htrợ hàng từ nguồn dự trquốc gia đ khc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh:

- Các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra có văn bản báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính ph xem xét, quyết định xuất hàng dự trữ quc gia đcứu trợ theo quy định tại Điều 3, Mục 1, Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính.

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận, phân phối hàng dự trquốc gia đ cu trợ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong thời hạn 10 ngày phải tng hợp kết quả thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đng thời gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước), Bộ Kế hoạch và Đu tư và bộ, ngành quản lý hàng dự trquốc gia đphối hợp theo dõi quản lý. Mu báo cáo, theo biểu mẫu số 02/BC-TNPP tại Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính.

Đnghị quý Bộ, ngành qun lý hàng dự trữ quốc gia; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được hỗ trợ hàng từ nguồn dtrữ quốc gia để khắc phục hu quthiên tai, dịch bệnh quan tâm, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
VPCP (đ b/c);
-
Bộ KH&ĐT;
-
Vụ 1, Vụ NSNN;
-
Lưu VT, TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13459/BTC-TCDT năm 2015 về thực hiện công tác xuất cấp giao nhận hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.629

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85