Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1327/BGTVT-TC hướng dẫn thời hạn giải ngân kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1327/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 08/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1327/BGTVT-TC
V/v hướng dẫn thời hạn giải ngân kinh phí CTMTQG năm 2012

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Ngày 01/02/2013, Bộ Tài chính có Văn bản số 1808/BTC-HCSN về việc hướng dẫn thời hạn giải ngân kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 (có bản sao gửi kèm); trong đó các dung chi Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp được phép giải ngân đến hết ngày 31/3/2013. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 10643/BGTVT-TC ngày 17/12/2012 gửi các đơn vị thực hiện.

Để thực hiện tốt dự toán ngân sách và các nhiệm vụ đã được giao, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị có sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành giải ngân trước 31/3/2013 số kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia (nguồn vốn sự nghiệp) đã được giao năm 2011 và năm 2012.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ TCCB, KHĐT;
- Lưu: VT, TC (Bổng).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1327/BGTVT-TC hướng dẫn thời hạn giải ngân kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.854
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106