Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1290/STNMT-CCBVMT năm 2017 thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 1290/STNMT-CCBVMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: ***
Ngày ban hành: 10/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH LONG AN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1290/STNMT-CCBVMT
V/v thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Quán Á Việt Nam

Trả lời Văn bản số 28/QA-2017, Văn bản số 29/QA-2017 ngày 05/5/2017; Văn bản số 30/QA-2017, Văn bản số 31/QA-2017; Văn bản số 32/QA-2017 ngày 09/5/2017 và Văn bản số 33/QA-2017 ngày 08/5/2017 của Công ty TNHH Đầu tư Quán Á Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo:

1. Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu; Công ty TNHH Đầu tư Quán Á Việt Nam.

Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số: 29/GCN-STNMT ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô I 21B, KCN Hải Sơn GĐ 3+4, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Sẽ nhập khẩu các lô hàng phế liệu dự kiến vào ngày 9/5/2017; 11/5/2017; 18/5/2017; 24/5/2017; 26/5/2017 và 28/5/2017 bao gồm các loại phế liệu sau:

STT

Tên loại phế liệu nhập khẩu

Mã HS

Tổng khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu theo Giấy xác nhận (kg/năm)

Khối lượng phế liệu đã nhập khẩu (kg/năm)

Khối lượng các lô hàng phế liệu nhập khẩu lần này (kg)

1

Phế liệu và mẩu vụn của plastic* (nhựa) từ polyme etylen (PE): Loại khác

3915 10 90

3.600.000

1.234.499

16.443

2

24.350

3

31.030

4

18.810

5

16.891

6

50.370

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hải quan Tp.HCM;
- Lưu: VT, CCBVMT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1290/STNMT-CCBVMT năm 2017 thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


486
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108