Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1238/BXD-KTTC của Bộ xây dựng về việc Hướng dẫn áp dụng một số định mức chi phí tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD và Thông tư số 04/2005/TT-BXD

Số hiệu: 1238/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 28/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1238/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn áp dụng một số định mức chi phí tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD và Thông tư số 04/2005/TT-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Ban quản lý Dự án Biển Đông 

Trả lời văn bản số 335/BBĐ-KH ngày 12/5/2006 của Ban quản lý dự án Biển Đông – Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn áp dụng một số định mức tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD và Thông tư số 04/2005/TT-BXD; Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau :

1/ Trực tiếp phí khác theo qui định tại Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 1/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư công trình bao gồm : chi phí bơm nước, vét bùn, thí nghiệm vật liệu, di chuyển nhân lực và thiết bị thi công… được tính bằng tỷ lệ (%) và giao khoán cho Nhà thầu thực hiện những công việc không có trong thiết kế thuộc khoản mục chi phí nói trên trong quá trình thi công ở công trình xây dựng. Trường hợp khối lượng nạo vét bùn, bơm nước lớn do đặc thù riêng như đã nêu tại công văn số 335/BBĐ-KH và là khối lượng chính được tính từ thiết kế thì chi phí thực hiện thi công các khối lượng này được lập dự toán chi phí xây dựng công trình theo qui định hiện hành.

2/ Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình tại mục 8.1 phần I đã quy định : Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán của công trình tính bằng tỷ lệ % (quy định tại bảng số III.1 và số III.2 trong phần III của văn bản này) của chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng dự toán hoặc dự toán của công trình được duyệt. Trường hợp thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng thiết kế bản vẽ thi công, dự toán phải thuê tư vấn thẩm tra thì Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thẩm tra tự thương thảo và xác định chi phí thẩm tra theo nguyên tắc tổng chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; chi phí thẩm tra tổng dự toán, dự toán không vượt mức theo quy định trên.

Ban quản lý dự án Biển Đông – Bộ Giao thông Vận tải căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GĐ-QLCLCTGT;
- Lưu VP,VKT,Vụ KTTC(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 
 
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1238/BXD-KTTC ngày 28/06/2006 của Bộ xây dựng về việc Hướng dẫn áp dụng một số định mức chi phí tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD và Thông tư số 04/2005/TT-BXD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.654

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.158.251.104