Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12268/BTC-QLCS năm 2013 xử lý tài sản là xe ô tô của Dự án "Phòng cúm và sẵn sàng ứng phó đại dịch cúm" đã kết thúc do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12268/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 16/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12268/BTC-QLCS
V/v xử lý tài sản là xe ô tô của Dự án "Phòng cúm và sẵn sàng ứng phó đại dịch cúm" đã kết thúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Trả lời Công văn số 4781/BYT-KHTC ngày 05/8/2013 và Công văn số 1784/BYT-KHTC ngày 02/4/2013 của Bộ Y tế về việc xử lý tài sản của Dự án "Phòng cúm và sẵn sàng ứng phó đại dịch cúm" sử dụng vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng thế giới; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Bộ Y tế về việc điều chuyển 01 xe ô tô cứu thương Ford Transit 350L van 2,4l có nguyên giá trên sổ kế toán là 1.193.887.170 đồng, giá trị còn lại là 1.044.651.273 đồng về Bệnh viện Trung ương Huế quản lý, sử dụng.

Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định việc điều chuyển xe ô tô nêu trên theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc.

Đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị rút kinh nghiệm trong việc báo cáo kê khai, cập nhật, rà soát và chuẩn hóa dữ liệu về tài sản trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước của Bộ Y tế theo đúng quy định, đảm bảo dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời.

2. Đối với 28 xe ô tô cứu thương và 8 xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch của dự án với tổng nguyên giá trên sổ kế toán là 42.056.880.517 đồng, giá trị còn lại là 32.169.451.153 đồng Bộ Y tế đề nghị điều chuyển về địa phương quản lý, sử dụng: Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ thì "Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương quyết định chủng loại, số lượng xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủng loại, số lượng xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp". Theo báo cáo của Bộ Y tế tại Công văn số 4781/BYT-KHTC trên cơ sở báo cáo của các tỉnh thuộc dự án hiện nay (gồm: Thái Bình, Hà Nội, Lạng Sơn, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Thanh Hóa, Tây Ninh), các tỉnh chưa ban hành định mức xe ô tô cứu thương và xe ô tô chuyên dùng. Do vậy, việc Bộ Y tế đề nghị điều chuyển cho các đơn vị là chưa có cơ sở, chưa phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương thực hiện việc quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng cho các đơn vị theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg. Trên cơ sở số lượng xe ô tô chuyên dùng được thỏa thuận, Bộ Y tế đề xuất phương án xử lý phù hợp gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/12/2013 để phối hợp xử lý theo quy định.

Trong thời gian chờ xử lý, các đơn vị đang sử dụng xe được tiếp tục sử dụng để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

3. Ngày 31/10/2012, Bộ Tài chính có Công văn số 15050/BTC-QLCS đề nghị gửi các Bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tài sản. Tuy nhiên, đến nay Cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước của Bộ Y tế vẫn có sự sai lệch so với số liệu về tài sản thực tế tại các đơn vị. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế khẩn trương thực hiện rà soát và chuẩn hóa dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 15050/BTC-QLCS .

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Hà Nội, Lạng Sơn, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Thanh Hóa, Tây Ninh;
- BQLDA;
- Vụ HCSN;
- Cục QLN&TCĐN;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12268/BTC-QLCS năm 2013 xử lý tài sản là xe ô tô của Dự án "Phòng cúm và sẵn sàng ứng phó đại dịch cúm" đã kết thúc do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.081
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93