Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 122/LĐTBXH-TBLS của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện công tác xã hội trong dịp Tết theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu: 122/LĐTBXH-TBLS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 122/LĐTBXH-TBLS
V/v hướng dẫn thực hiện công tác xã hội trong dịp Tết theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi: Đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ số 28/TTg-KTTH ngày 06 tháng 01 năm 2006 về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Tuất năm 2006; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung thực hiện đối với các đối tượng là người và gia đình có công với cách mạng, đối tượng chính sách xã hội như sau:

I. Tổ chức cứu trợ xã hội trong dịp tết đối với đồng bào sinh sống tại các vùng khó khăn, vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, lũ lụt, các đối tượng xã hội đặc biệt khó khăn, trợ giúp các gia đình nghèo.

1. Kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện cứu trợ xã hội thường xuyên theo Thông tư số 18/2000/TT-BLĐTBXH ngày 28/7/2000 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về chính sách xã hội; tình hình sử dụng kinh phí, lương thực do Trung ương hỗ trợ trong các đợt lũ, bão, hạn hạn vừa qua; xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho các đối tượng xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Chủ đồng rà soát, thống kê tình hình thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán năm 2006 và giáp hạt, lập phương án cứu trợ, đảm bảo không có người của địa phương bị đói trong những ngày Tết Nguyên đán và lúc giáp hạt. Mức trợ cấp cứu đói đảm bảo tối thiểu là 10 kg gạo/người/tháng. Những tỉnh không cân đối đủ kinh phí cứu trợ phải báo cáo Chính phủ để kịp thời có giải pháp khắc phục.

3. Tổ chức giúp đỡ, chỉ đạo cụ thể việc đón Tết, thăm hỏi, tặng quà các Trung tâm Bảo trợ xã hội, các cơ sở nuôi dưỡng tập trung các đối tượng xã hội; đảm bảo cho mọi người được đón Tết Nguyên đán.

II. Tổ chức thực hiện việc đón Tết đối với người và gia đình có công với cách mạng.

1. Thực hiện kịp thời Quyết định số 78/2006/QĐ-CTN ngày 06/01/2006 của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất cho người có công với cách mạng.

2. Triển khai thực hiện Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30/11/2005 của Chính phủ, Thông tư số 33/2005/TT-BLĐTBXH ngày 09/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi mới để người và gia đình có công với cách mạng phấn khởi đón Tết.

3. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình có công với cách mạng. Đặc biệt, những gia đình có công với cách mạng nghèo, đời sống còn gặp nhiều khó khăn hoặc bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lụt năm 2005 vừa qua.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân chỉ đạo các Ban, Ngành thực hiện tốt những việc nêu trên và báo cáo về Bộ LĐTBXH trước ngày 23/01/2006 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)
- Các Sở LĐTBXH tỉnh, TP
- Lưu : VP, Cục TBLS&NCC, Vụ BTXH
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Bùi Hồng Lĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 122/LĐTBXH-TBLS của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện công tác xã hội trong dịp Tết theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.510
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126