Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1219/BGDĐT-KHTC 2018 hướng dẫn kinh phí Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

Số hiệu: 1219/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 29/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Năm 2018: Giữ nguyên mức phí 30.000 đồng/nguyện vọng vào ĐH, CĐ

Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 1219/BGDĐT-KHTC hướng dẫn về kinh phí kỳ thi THPTQG và thu giá dịch vụ tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng ngành đào tạo giáo viên, trình độ đại học hệ chính quy năm 2018.

Theo đó, mức giá dịch vụ dự tuyển trung cấp, cao đẳng sư phạm, đại học năm 2018 có sử dụng kết quả thi quốc gia vẫn tiếp tục giữ ổn định như năm 2017 là 30.000 đồng/nguyện vọng.

 Các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thu tiền dịch vụ dự tuyển và được phân bổ như sau:

- Để lại Sở GD & ĐT 50% giá dịch vụ dự tuyển.

- Các cơ sở đào tạo 20% giá dịch vụ dự tuyển.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo 30% giá dịch vụ dự tuyển.

Hướng dẫn của Bộ cũng nêu rõ, không thu phí quá cao với môn thi năng khiếu làm ảnh hưởng đến tâm lý và làm xáo trộn trong các kỳ tuyển sinh.

Ngoài ra, phải thực hiện niêm yết giá, công khai thông tin giá dịch vụ tuyển sinh và không được thu cao hơn giá niêm yết.

Xem chi tiết tại công văn 1219/BGDĐT-KHTC ngày 29/3/2018.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1219/BGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn kinh phí Kỳ thi THPT quốc gia và thu giá dịch vụ tuyn sinh trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, trình độ đại học hệ chính quy năm 2018.

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, các trường đại học;
- Các trường cao đng có đào tạo nhóm ngành giáo viên;
- Các trường trung cấp có đào tạo nhóm ngành giáo viên.

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đng; Công văn số 3554/BTC-HCSN ngày 29/3/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kinh phí kỳ thi THPT quốc gia và cơ chế thu giá tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và trình độ đại học hệ chính quy năm 2018 và các năm tiếp theo; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về kinh phí Kỳ thi THPT quốc gia và thu giá dịch vụ tuyn sinh trình độ trung cấp, cao đng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, trình độ đại học hệ chính quy (sau đây gọi chung là TCSP, CĐSP, ĐH) năm 2018 như sau:

1. Kinh phí tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia

a) Các sở giáo dục và đào tạo không thu giá dịch vụ dự thi đối với tất cả thí sinh tham dự Kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2018 (kể cả học sinh đăng ký thi thêm các môn xét tuyển vào đại học, cao đẳng).

b) Ngân sách địa phương bố trí kinh phí để tổ chức kỳ thi và kinh phí chi trả cho cán bộ, giảng viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo Điều động về địa phương tham gia tổ chức kỳ thi. Mc chi trả theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

c) Mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi được vận dụng theo Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nội dung chi, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi trc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực; và các quy định bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

d) Căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể mức hỗ trợ, đảm bảo phương tiện đưa đón hoặc hỗ trợ chi phí đi lại cho học sinh thi tại các địa điểm thi liên trường xa nhà học sinh.

2. Về mức thu, sử dụng giá dịch vụ dự tuyển trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, trình độ đại học hệ chính quy

a) Mức giá dịch vụ dự tuyển TCSP, CĐSP, ĐH năm 2018 có sử dụng kết quả thi THPT quốc gia.

Đổn định về tâm lý cho học sinh và phụ huynh, tránh tình trạng xáo trộn trong các kỳ tuyn sinh TCSP, CĐSP, ĐH hệ chính quy, mức giá dịch vụ dự tuyn TCSP, CĐSP, ĐH năm 2018 có sử dụng kết quả thi THPT quốc gia tiếp tục giữ ổn định như năm 2017 là 30.000 đồng/nguyện vọng.

Các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm thu tiền dịch vụ dự tuyển TCSP, CĐSP, ĐH và được phân bổ như sau: (1) để lại sở giáo dục và đào tạo 50% giá dịch vụ dự tuyển (trong đó sử dụng tại sở giáo dục và đào tạo tối đa 30% nguồn thu được để lại, số còn lại Điều tiết sử dụng tại các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyn); (2) các cơ sở đào tạo (nơi thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyn) 20% giá dịch vụ dự tuyển; (3) Bộ Giáo dục và Đào tạo 30% giá dịch vụ dự tuyển.

b) Mức giá dịch vụ sơ tuyển, tổ chức thi đánh giá năng lực hoặc có môn thi năng khiếu kết hợp với sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc cơ sở xét tuyển bng kết quả học tập THPT.

Các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng mức giá dịch vụ tuyển sinh phù hợp, không thu quá cao làm ảnh hưởng đến tâm lý cho phụ huynh, học sinh và tránh tình trạng xáo trộn trong các kỳ tuyển sinh.

Thực hiện niêm yết giá, công khai thông tin giá dịch vụ tuyển sinh và không được thu cao hơn giá niêm yết.

c) Quản lý và sử dụng nguồn thu giá dịch vụ dự tuyển:

Việc quản lý và sử dụng nguồn thu giá dịch vụ dự tuyển các đơn vị tự quyết định nội dung chi và mức chi theo quy định hiện hành. Trong trường hợp cơ sở giáo dục sử dụng vượt quá nguồn thu được đ lại, đơn vị tự sắp xếp từ nguồn thu khác và không sử dụng các nguồn ngân sách nhà nước để bù đp.

d) Thời hạn Điều tiết nguồn thu giá dịch vụ dự tuyển TCSP, CĐSP, ĐH năm 2018 có sử dụng kết quả thi THPT quốc gia:

- Đối vi nguồn thu giá dịch vụ dự tuyển Điều tiết về Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Các sở giáo dục và đào tạo chuyển 30% nguồn thu giá dịch vụ dự tuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo số tài Khoản sau:

Tên đơn vị: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Stài Khoản: 3712.1.1057299.00000

Tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Đ đảm bảo Điều kiện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tuyển sinh theo quy định hiện hành, việc thu giá dịch vụ đối với đối tượng đăng ký dự tuyn cùng đăng ký thi trung học ph thông quốc gia đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chuyn trước ngày 10/6/2018, riêng Phần thu giá dịch vụ dự tuyển do các Sở Giáo dục và Đào tạo thu bổ sung trong đợt thí sinh được Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trước ngày 30/8/2018.

- Đi vi nguồn thu giá dịch vụ dự tuyển Điều tiết về cơ sở giáo dục đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chuyn về từng cơ sở giáo dục (nơi thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển) trước ngày 30/8/2018.

Các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về địa chỉ, tài Khoản của trường và bằng văn bản tới các sở giáo dục và đào tạo.

- Phí chuyển tiền do đơn vị thụ hưởng chịu trách nhiệm chi trả.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính), điện thoại 024.38695144, mail dhtruong@moet.gov.vn đ xem xét, giải quyết.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo và đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Hữu Độ (để phối hợp chỉ đạo);
- Vụ GDĐH (để thực hiện);
- Văn phòng Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1219/BGDĐT-KHTC hướng dẫn kinh phí Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và thu giá dịch vụ tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, trình độ đại học hệ chính quy ngày 29/03/2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.986

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!