Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1213/BXD-KTXD về việc hướng dẫn một số nội dung chi phí trong dự toán công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1213/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 24/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1213/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn một số nội dung chi phí trong dự toán công trình

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi : Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

Trả lời Văn bản số 105/P6-MPMU-VH ngày 26/5/2008 của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội xin ý kiến hướng dẫn về một số nội dung công việc trong dự toán công trình xây dựng bằng nguồn vốn ODA, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Nếu hồ sơ mời thầu và hợp đồng kinh tế của gói thầu xây lắp yêu cầu Nhà thầu xây lắp cung cấp hạng mục Bảo dưỡng thiết bị của Nhà thầu (mục 2 trong Văn bản 105/P6-MPMU-VH) và hạng mục Thiết bị đồ đạc và dịch vụ văn phòng cho kỹ sư, nhà ở, phương tiện của kỹ sư (mục 3 trong Văn bản 105/P6-MPMU-VH) thì chi phí cho các hạng mục này được tính trong giá gói thầu xây lắp là phù hợp. Tuy nhiên, Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội phải có trách nhiệm rà soát, kiểm tra, xem xét để đảm bảo các chi phí này không bị tính trùng lắp trong tổng dự toán.

Vấn đề (1) và vấn đề (4) nêu trong Văn bản 105/P6-MPMU-VH, Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn tại Văn bản số 270/BXD-KTTC ngày 19/2/2008.

Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện với qui định./.

 


Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1213/BXD-KTXD về việc hướng dẫn một số nội dung chi phí trong dự toán công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.861
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224