Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1209/BXD-KTXD năm 2017 ý kiến về dự toán chi phí lập đồ án Quy hoạch mạng lưới hệ thống không gian gara ngầm trên địa bàn 04 Quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1209/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 29/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1209/BXD-KTXD
V/v ý kiến về dự toán chi phí lập đồ án Quy hoạch mạng lưới hệ thống không gian gara ngầm trên địa bàn 04 Quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2416/QHKT-KHTH ngày 25/4/2017 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội về việc xin ý kiến về dự toán chi phí lập đồ án Quy hoạch mạng lưới hệ thống không gian gara ngầm trên địa bàn 04 Quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị thì quy hoạch xây dựng ngầm đô thị là một nội dung của đồ án quy hoạch đô thị. Nội dung quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị trong đồ án quy hoạch đô thị tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị. Đối với các đô thị đã có quy hoạch đô thị được phê duyệt hoặc trong trường hợp có nhu cầu đầu tư xây dựng công trình ngầm nhưng chưa được xác định trong đồ án quy hoạch được duyệt, việc tiến hành lập quy hoạch chung hoặc quy hoạch chi tiết không gian xây dựng ngầm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, thì trường hợp công việc quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị có đặc thù riêng, nếu chi phí xác định theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD không phù hợp thì lập dự toán để xác định chi phí.

Căn cứ các quy định trên, quy hoạch mạng lưới không gian bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn 04 Quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội (tỷ lệ 1/2000) nêu tại văn bản số 2416/QHKT-KHTH nếu có những đặc thù riêng, tính chất phức tạp thì việc xác định chi phí lập đồ án quy hoạch được thực hiện theo phương pháp lập dự toán. Việc lập dự toán chi phí được thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý chi phí quy hoạch đô thị và thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1209/BXD-KTXD năm 2017 ý kiến về dự toán chi phí lập đồ án Quy hoạch mạng lưới hệ thống không gian gara ngầm trên địa bàn 04 Quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


366

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104