Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1190/CV-UB-TM về việc ủy quyền ký quyết định thành lập Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung công của quận-huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1190/CV-UB-TM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Chí
Ngày ban hành: 01/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1190/CV-UB-TM
V/v ủy quyền ký quyết định thành lập Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung công của quận-huyện

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 1999

 

Kính gởi:

- Ủy ban nhân dân 22 Quận-Huyện
- Sở Tài chánh-Vật giá thành phố

 

Căn cứ Điều 11 của “Qui chế quản lý và xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập sở hữu Nhà nước” ban hành kèm theo Quyết định số 1766/1998/QĐ-BTC ngày 7/12/1998 của Bộ Tài chính ;

Xét đề nghị của Sở Tài chánh-Vật giá thành phố tại văn bản số 598/TC-VG-QLCS ngày 16/3/1999 về việc thành lập Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ của quận-huyện ;

Nhằm tạo sự chủ động, xử lý nhanh tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước và tài sản xác lập sở hữu Nhà nước tại các quận-huyện của thành phố, tránh hàng hóa tồn kho lâu ngày dẫn đến kém phẩm chất, ảnh hưởng đến thu ngân sách về bán hàng tịch thu.

Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 22 quận-huyện ký Quyết định thành lập các Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ của quận-huyện, với thành phần cơ cấu các ngành liên quan theo hướng dẫn tại điều 11 Quyết định số 1766 của Bộ Tài chính.

Sở Tài chánh-Vật giá hướng dẫn các quận-huyện triển khai thống nhất việc thành lập theo quy định.-

 

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Bộ Tài chính (để biết)
- TTUB : CT,PCT/TT,KT,UV/TC
- VPUB : CVP, PVP/KT,TM
- Lưu
 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1190/CV-UB-TM về việc ủy quyền ký quyết định thành lập Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung công của quận-huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


907
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233