Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1156/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1156/TTG-KTTH
v/v: Điều hành ngân sách nhà nước 5 tháng cuối năm 2005

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2005 

 

 Kính gửi :

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ
- Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 9911/BTC-NSNN ngày 08 tháng 8 năm 2005 về việc Điều hành ngân sách nhà nước 5 tháng cuối năm 2005, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Quán triệt và thực hiện đầy đủ các giải pháp về Điều hành ngân sách năm 2005 quy định tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ, Chỉ thị số 15/2005/CT-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp xử lý nợ đọng và chống thất thu ngân sách nhà nước, Công điện số 999/TTg-KTTH ngày 20 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, thương mại và xử lý các vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các Khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; tăng cường đấu tranh chống gian lận thương mại, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp cố tình chây ỳ chiếm dụng tiền thuế, trốn thuế. Phấn đấu thu ngân sách vượt mức dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2005.

2. Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách phải theo dự toán được cấp thẩm quyền giao. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện những nhiệm vụ, dự án quan trọng đã được ngân sách bố trí vốn. Nguồn tăng thu ngân sách năm 2005 so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao dành 50% để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết của Quốc hội, phần còn lại báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đối với ngân sách Trung ương), Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với ngân sách địa phương) bổ sung dự phòng ngân sách để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh và thực hiện một số chế độ, chính sách mới đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ
- VPCP: BTCN, các PCN
các vụ: TH, CN, NN,ĐP, Vụ IV
- Lưu VT, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
 Phan Văn Khải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 1156/TTg-KTTH về việc điều hành ngân sách nhà nước 5 tháng cuối ngày 16/08/2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.711

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!