Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1155/BXD-KTXD 2018 giải thích nội dung cấp đất để xác định chi phí đóng cọc xây dựng

Số hiệu: 1155/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 21/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1155/BXD-KTXD
V/v giải thích nội dung cấp đất, dùng đ xác định chi phí cho công tác đóng, ép cọc Định mức dự toán xây dựng công trình công - phần xây dựng

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Như Duẩn

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 4359/VPCP-ĐMDN ngày 11/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của ông Nguyễn Như Duẩn đề nghị giải thích nội dung cấp đất dùng để xác định chi phí cho công tác đóng cọc, ép cọc trong Định mức dự toán xây dựng công trình - Phn Xây dựng công bố kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Bảng phân loại cấp đất và Chương 3 Công tác đóng cọc, ép cọc, nh cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi thì cấp đất dùng để xác định chi phí cho công tác đóng cọc là cấp đất dùng để xác định chi phí cho công tác ép cọc trong Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng công bố kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Như Duẩn căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Phòng TM&CN Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, Vụ KTXD, D02.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1155/BXD-KTXD ngày 21/05/2018 về giải thích nội dung cấp đất, dùng để xác định chi phí cho công tác đóng, ép cọc Định mức dự toán xây dựng công trình công - phần xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.179

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!