Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11345/VPCP-CN năm 2018 về giải quyết vướng mắc phương án tài chính Dự án hầm qua Đèo Cả do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 11345/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 21/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11345/VPCP-CN
V/v giải quyết vướng mắc phương án tài chính Dự án hầm qua Đèo Cả

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10167/BGTVT-ĐTCT ngày 11 tháng 9 năm 2018), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7106/BKHĐT-KCHTĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018), Tài chính (văn bản số 13654/BTC-ĐT ngày 07 tháng 11 năm 2018) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 7181/NHNN-TD ngày 21 tháng 9 năm 2018) về việc giải quyết vướng mắc phương án tài chính Dự án hầm qua Đèo Cả, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu, làm rõ các nội dung như ý kiến của các Bộ, ngành tại các văn bản nêu trên; đồng thời, tổng hợp các dự án có sự sụt giảm doanh thu so với doanh thu trong phương án tài chính ban đầu, trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết theo Thông báo số 430/TB-VPCP ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ xử lý vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT. Báo cáo nêu trên gửi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng 11 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, T
H;
- Lưu: VT, CN (2). H
a

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11345/VPCP-CN năm 2018 về giải quyết vướng mắc phương án tài chính Dự án hầm qua Đèo Cả do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.039

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121