Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1119/BXD-KHTC báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quý và năm do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1119/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 18/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1119/BXD-KHTC
V/v báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quý và năm.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Tập đoàn, Tổng Công ty
- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ Xây dựng.

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3157/BTC-TTr ngày 16/3/2010 của Bộ Tài chính về việc thực hiện và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để có số liệu tổng hợp, báo cáo theo nội dung tiêu chí nêu trong Đề cương, Biểu mẫu gửi kèm văn bản số 3157/BTC-TTr của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ:

-Thực hiện các giải pháp, chính sách kích cầu đầu tư và tiêu dùng, các Chương trình mục tiêu quốc gia;

- Đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là công tác quy hoạch, kế hoạch và quyết định chủ trương đầu tư;

- Quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên;

- Quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động và cải cách hành chính, đặc biệt là đơn giản hoá thủ tục hành chính;

- Quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Đơn vị thực hiện đánh giá kết quả THTK, CLP và báo cáo Bộ theo đúng nội đúng nội dung Đề cương và Mẫu biểu kèm theo công văn này gửi về Bộ Xây dựng (Vụ kế hoạch Tài chính) theo quy định: báo cáo quý gửi trước ngày 10 của tháng đầu quý sau; Báo cáo năm gửi trước ngày 10/9 (đồng thời gửi File dữ liệu theo địa chỉ thư điện tử doanhaiha@moc.gov.vn)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO THÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2009
(Kèm theo văn bản số: 1119/BXD-KHTC ngày 18 tháng 06 năm 2010 của Bộ Xây dựng)

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức báo cáo tình hình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2009. Báo cáo cần đánh giá, nêu bật kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém (kèm theo số liệu để chứng minh), nêu rõ khó khăn và kiến nghị giải pháp để khắc phục.

1. Tình hình ban hành các văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đánh giá tình hình ban hành các văn bản pháp luật theo thẩm quyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó nêu rõ số lượng các văn bản đã ban hành, tính kịp thời, phù hợp, đồng bộ, kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế và nguyên nhân.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Báo cáo, đánh giá tình hình chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức, nhân dân trong thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong việc tổ chức chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo thẩm quyền của Bộ, ngành địa phương.

3. Kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Báo cáo cần tập trung đánh giá đầy đủ, sâu sắc, toàn diện, nêu rõ những kết quả đạt được, những khuyết điểm tồn tại, nguyên nhân theo yêu cầu, nội dung quy định tại Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trong đó cần đánh giá phân tích sâu một số nội dung sau đây:

3.1.Tình hình thực hiện, kết quả đạt được, những tồn tại yếu kém trong triển khai, tổ chức thực hiện các giải pháp của Chính phủ trên các lĩnh vực, ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, giải quyết vấn đề an sinh xã hội.

3.2. Tình hình thực hiện đầu tư xay dựng cơ bản, vốn trái phiếu Chính phủ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Trong đó cần báo cáo rõ việc triển khai, thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh việc đầu tư dàn trải, không đúng quy hoạch, thiếu đồng bộ, kéo dài thời gian thi công, công trình kém hiệu quả, những sai phạm trong đấu thầu thi công, nghiệm thu và quyết toán công trình; kết quả cụ thể về kiểm tra xử lý các sai phạm.

3.3. Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quôc gia đã đạt được, hiệu quả kinh tế- xã hội mà chương trình đem lại, những tồn tại yếu kém cần khắc phục.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1119/BXD-KHTC báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quý và năm do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.978
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74