Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11179/BTC-NSNN năm 2014 sử dụng kinh phí Trung ương hỗ trợ cho các huyện đảo, xã đảo giai đoạn 2012-2015 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11179/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 11/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 11179/BTC-NSNN
V/v sử dụng kinh phí Trung ương hỗ trợ cho các huyện đảo, xã đảo giai đoạn 2012-2015

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận, Kiên Giang

 

Vừa qua Bộ Tài chính nhận được văn bản của một số địa phương đề nghị có ý kiến về nội dung chi hỗ trợ huyện đảo, xã đảo; về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 9/01/2013 Bộ Tài chính có công văn số 365/BTC-NSNN trình Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cho các địa phương có huyện, xã đảo giai đoạn 2012-2015 và Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 224/TTg-KTTH ngày 6/02/2013 đồng ý với cơ chế hỗ trợ giai đoạn 2012 – 2015 cho các địa phương như đề nghị của Bộ Tài chính (trong đó có nội dung: đối với huyện đảo, xã đảo trên địa bàn địa phương nhận cân đối bổ sung từ ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Ngãi: ngân sách trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương 70%, ngân sách địa phương đảm bảo 30% nhu cầu kinh phí thực tế để thực hiện bù lỗ giá điện, trợ giá xăng dầu cho các tàu chở nước ngọt, nhu yếu phẩm ra các huyện đảo, xã đảo).

Do nội dung chi hỗ trợ huyện đảo, xã đảo Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chỉ có 02 nội dung là bù lỗ giá điện, trợ giá xăng dầu cho các tàu chở nước ngọt, nhu yếu phẩm ra các huyện đảo, xã đảo. Tuy nhiên, thực tế các địa phương triển khai thực hiện chính sách còn có các nội dung đặc thù khác; vì vậy, để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí cho các địa phương có huyện, xã đảo; Bộ Tài chính đề nghị các địa phương có huyện đảo, xã đảo được trung ương bổ sung kinh phí giai đoạn 2012-2015 có báo cáo đánh giá cụ thể của từng nội dung chi, kinh phí của địa phương đã hỗ trợ huyện đảo, xã đảo, những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ huyện đảo, xã đảo giai đoạn 2012- 2015: từ đó đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương có huyện đảo, xã đảo gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Báo cáo nêu trên đề nghị gửi về Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách Nhà nước) trước ngày    /8/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- STC tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận, Kiên Giang;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11179/BTC-NSNN năm 2014 sử dụng kinh phí Trung ương hỗ trợ cho các huyện đảo, xã đảo giai đoạn 2012-2015 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.515

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29