Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1094/TTg-KTTH về việc xuất bán vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1094/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 03/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1094/TTg-KTTH
V/v xuất bán vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ quốc phòng 

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 2235/BQP-KHĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3781/BKH-KTDV ngày 28 tháng 5 năm 2009, của Bộ Tài chính tại văn bản số 8586/BTC-DTQG ngày 15 tháng 6 năm 2009 về việc xuất bán vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Tài chính xuất bán hàng thuộc kế hoạch luân phiên đổi hàng vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng theo quy định hiện hành về xuất bán hàng dự trữ quốc gia như đề nghị của Bộ tại văn bản số 8586/BTC-DTQG ngày 15 tháng 6 năm 2009 nêu trên.

Giá bán do Bộ Tài chính quy định.

Số vật tư, thiết bị còn lại trong kế hoạch luân phiên đổi hàng Bộ Tài chính triển khai thực hiện bán đấu giá theo quy định hiện hành. Số kinh phí thu được từ việc xuất bán vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia Bộ Tài chính triển khai mua hàng theo đúng kế hoạch được giao năm 2009.

2. Bộ Quốc phòng bố trí kinh phí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ để mua số vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng số vật tư, thiết bị này đúng mục đích.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Cục DTQG;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ, cổng TTĐT, các Vụ: NC, KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1094/TTg-KTTH về việc xuất bán vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.049

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49