Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1056/BNN-KHCN điều chỉnh nội dung và kinh phí khuyến nông trung ương thực hiện năm 2012 sang năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1056/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Tấn Hinh
Ngày ban hành: 21/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1056/BNN-KHCN
Về việc điều chỉnh nội dung và kinh phí khuyến nông trung ương thực hiện năm 2012 sang năm 2013

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Trung tâm chuyn giao Công nghệ và Khuyến nông

Trả lời Công văn số 25/CV-TTCG ngày 04 tháng 2 năm 2013 của Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông về việc điều chỉnh một số nội dung, địa điểm và kinh phí thực hiện dự án khuyến nông năm 2012 sang năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến sau:

- Đồng ý với đề xuất việc điều chỉnh một số nội dung, địa điểm và kinh phí năm 2012 sang thực hiện năm 2013 của Dự án khuyến nông "Chuyn đi cơ cu, luân canh và tăng vụ cây trồng" do TS. Phạm Văn Dân, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông làm chủ nhiệm, tại phụ lục đính kèm.

- Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo và đôn đốc chủ nhiệm dự án thực hiện đầy đủ khối lượng các nội dung và đảm bảo công tác giải ngân theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính;
- TT KNQG;
- Cục Trồng trọt;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tấn Hinh

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG NĂM 2012 CHUYỂN SANG THỰC HIỆN NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Công văn số 1056/BNN-KHCN ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Tên dự án, đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án, Quyết định phê duyệt

Nội dung điều chỉnh/chuyn sang thực hiện năm 2013

Kinh phí điều chỉnh/chuyển

(1.000 đ)

- Chuyển đổi cơ cấu, tăng vụ và luân canh cây trồng,

- Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông;

TS. Phạm Văn Dân,

- Quyết định phê duyệt số 1718/QĐ-BNN-KHCN ngày 01/08/2011.

Hội nghị tổng kết mô hình sản xuất khoai tây đông trên đất 2 vụ lúa tại Ninh Bình (Trung tâm CGCN & KN thực hiện)

3.010

Đào tạo tập hun, hội nghị tng kết, công chỉ đạo mô hình sản xuất bí xanh vụ đông tại Nam Định (Trung tâm CGCN & KN thực hiện)

25.640

Mô hình sản xut khoai sọ (Trung tâm CGCN & KN thực hiện)

17.880

Đào tạo, tổng kết, quản lý mô hình sản xuất giống ngô lai F1 tại Tp. Hồ Chí Minh (Viện Khoa học KT NN miền Nam thực hiện)

64.250

Tổng kết, hội nghị tham quan và công chỉ đạo mô hình sản xuất giống ngô lai F1 tại Ninh Thuận (Viện Khoa học KT NN miền Nam thực hiện)

10.500

Tng kết, công chỉ đạo, tập hun, tham quan mô hình sản xuất ngô đông xuân tại Long An (Trung tâm KN Long An thực hiện)

24.755

Hội nghị tổng kết, công chỉ đạo, tham quan mô hình sản xuất rau bốn vụ (Viện Cây lương thực và Cây thực phm thực hiện)

10.820

Chuyển 25 ha mô hình sản xuất đậu tương hè chưa thực hiện năm 2012 sang năm 2013 (Trung tâm Khuyến nông -KN Tp Cần Thơ thực hiện)

114.237,5

 

Tng s

271.092,5

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1056/BNN-KHCN điều chỉnh nội dung và kinh phí khuyến nông trung ương thực hiện năm 2012 sang năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.290
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6