Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 10271/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 14/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10271/VPCP-QHQT
V/v điều chỉnh vốn cho Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP)

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9818/BKHĐT-KTĐP&LT ngày 26 tháng 11 năm 2012 về việc điều chỉnh vốn nước ngoài kế hoạch năm 2012 của Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho phép bổ sung danh mục Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) kế hoạch năm 2012 tại 14 tỉnh như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao bổ sung danh mục Chương trình SEQAP thuộc kế hoạch năm 2012 cho 14 tỉnh; đồng thời điều chỉnh vốn nước ngoài dự án SEQAP của các tỉnh đã giao cho phù hợp với dự toán đã thống nhất với nhà tài trợ. Thời gian thanh toán các dự án này kéo dài đến 31 tháng 3 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10271/VPCP-QHQT ngày 14/12/2012 điều chỉnh vốn cho Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.585

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!