Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1017/TTg-QHQT ký văn kiện bổ sung sửa đổi Phụ lục sửa đổi Hiệp định tài trợ Chương trình 135 giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1017/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 15/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1017/TTg-QHQT
V/v ký văn kiện bổ sung sửa đổi Phụ lục sửa đổi Hiệp định tài trợ Chương trình 135 giai đoạn II

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban Dân tộc.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6286/BTC-QLN, ngày 19 tháng 5 năm 2010) về việc sửa đổi nội dung Phụ lục sửa đổi Hiệp định hỗ trợ ngân sách Chương trình 135 giai đoạn II do Chính phủ Phần Lan tài trợ, tiếp theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 787/TTg-QHQT ngày 17 tháng 5 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung văn kiện sửa đổi Phụ lục sửa đổi Hiệp định hỗ trợ ngân sách Chương trình 135 giai đoạn II do Chính phủ Phần Lan tài trợ được nêu tại công văn trên của Bộ Tài chính.

2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký văn kiện sửa đổi nêu trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Phần Lan.

3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục ủy quyền theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng; Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, Các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1017/TTg-QHQT ký văn kiện bổ sung sửa đổi Phụ lục sửa đổi Hiệp định tài trợ Chương trình 135 giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.020

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.0.150