Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1013/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc chi phí thẩm tra Thiết kế kỹ thuật

Số hiệu: 1013/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 05/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1013/BXD-KTTC
V/v: Chi phí thẩm tra Thiết kế kỹ thuật

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2004 

 

Kính gửi:  Kho bạc Nhà nước  

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 933 KB/TTVĐT ngày 18/6/2004 của Kho bạc Nhà Nước về việc chi phí thẩm tra Thiết kế kỹ thuật. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng đã được sửa đổi bổ sung tại các Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ thì cơ quan thẩm định Thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán để phê duyệt là cơ quan quản lý xây dựng đã được phân cấp. Cơ quan có chức năng quản lý thực hiện việc thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán được hưởng lệ phí thẩm định theo quy định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính. Khi cần thiết cơ quan thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán có thể thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn chuyên ngành tham gia thẩm định (thực chất là thẩm tra). Chi phí thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn thẩm định (thực chất là thẩm tra) Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán được tính vào Tổng dự toán công trình theo quy định tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trường hợp phải thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn thẩm định (thực chất là thẩm tra) Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán công trình thì mức thu lệ phí thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán công trình đối với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ bằng 50% mức lệ phí qui định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính./.

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Bộ Tài chính.
- Lưu VP, KTTC, CGĐ, VKT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký) 
Đinh Tiến Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1013/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc chi phí thẩm tra Thiết kế kỹ thuật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49