Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1004/BGTVT-CQLXD thực hiện Quyết định 228/QĐ-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1004/BGTVT-CQLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 31/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1004/BGTVT-CQLXD
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ;
- Các Sở Giao thông vận tải.

 

Bộ Giao thông vận tải đã Ban hành Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 về việc Quy định đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án nghiên cứu, tổ chức triển khai Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải để đánh giá ngay kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông trong năm 2012 được sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư; báo cáo kết quả đánh giá theo Phụ lục 2 của Quyết định này về Bộ Giao thông vận tải (qua Cục Quản lý xây dựng & CLCTGT) trước ngày 15/3/2013 để tổng hợp và công bố mức độ đáp ứng các Nhà thầu xây lắp theo quy định.

Việc đánh giá phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng quy định, đáp ứng về thời gian. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Bộ Giao thông vận tải để xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ: TC, KCHTGT;
- Trung tâm Công nghệ Thông tin;
- Lưu VT, CQLXD (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1004/BGTVT-CQLXD thực hiện Quyết định 228/QĐ-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.773

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141