Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8217/SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá luận án tiến sĩ

Số hiệu: 8217/SĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Sỹ Tiến
Ngày ban hành: 01/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8217/SĐH
V/v hướng dẫn
đánh giá luận án tiến sĩ

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2000 

 

KÍNH GỬI: CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 Để triển khai thực hiện Quy chế Đào tạo sau đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/6/2000, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tới các cơ sở đào tạo bản Hướng dẫn tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ.
Đề nghị các cơ sở đào tạo phổ biến bản hướng dẫn này tới tất cả nghiên cứu sinh, người hướng dẫn, những nhà khoa học tham gia Hội đồng đánh giá luận án ở bộ môn và cấp nhà nước để việc thực hiện Quy chế được đầy đủ, nghiêm túc và thuận lợi.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ SĐH

TL/BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ TRƯỞNG VỤ SAU ĐẠI HỌC


 
PHẠM SỸ TIẾN

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8217/SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá luận án tiến sĩ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.538
DMCA.com Protection Status